25
 

Bilimsel Destek

İTÜ FBE Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Başvurusu

 

İTÜ FBE Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü herhangi bir programa kayıtlı olan öğrenciler, normal eğitim süresi (yüksek lisans için 6 yarıyıl, doktora için 12 yarıyıl) içerisinde kalmak kaydıyla her yıl 1 yurtiçi ve 1 yurtdışı bilimsel etkinliğe katılım için destek talebinde bulunabilirler.
 
Konuya ilişkin uygulama esasları ve maddi destek miktarları için tıklayınız.
 
Başvuru için gerekli belgeler:

 

1) Öğrenci, Danışman ve Program Koordinatörü imzalı dilekçe (indirmek için tıklayınız)
Dilekçede istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalı, talep edilen miktar, üniversite tarafından belirlenen destek miktarını aşmayacak şekilde TL üzerinden belirtilmelidir. 
 
2) Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

3) Bildirinin/Makalenin adını içeren, sunacak kişinin ismine düzenlenmiş, çalışmanın kabul edildiğini ve sözlü olarak sunulacağını (oral presentation)  gösterir resmi email yazısı veya kabul mektubu (davet içerikli email yazıları veya mektupları kabul edilmeyecektir)
4) Bilimsel etkinliğin broşürü ve bilim kurulu listesi (broşürden fotokopi çekilebilir veya konferans internet sayfasından çıktı alınabilir)

5) Öğrencinin Özgeçmişi
6) Bildiri/Makalenin özeti ve varsa tam metni (Makalede iletişim adresi olarak İTÜ adresi yazılmak zorundadır.)

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar:

1)  Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Dilekçenin ekinde sunulan belgeler 2 nüsha (kopya) olarak hazırlanmalı ve dilekçe üzerinde eksiksiz olarak belirtilmelidir.

2) Bildiri kabul yazısı yerine davet yazısı kabul edilmemektedir.

3) Başvuru belgelerinin yurtiçi bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 1 ay önce,  yurtdışı bilimsel etkinlik için etkinlik tarihinden en az 2 ay önce enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Geç yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Lisansüstü normal eğitim süresinin son döneminde (yüksek lisansta  6. yarıyıl, doktorada 12. yarıyıl) olan öğrenciler, bilimsel etkinlik destek talebinde bulunabilmeleri için etkinlik tarihinde öğrenciliklerinin devam etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

5) Madde 4 ve 5’deki hususlar öğrencilikleri devam eden Araştırma Görevlileri için de geçerlidir.

6) Kadrosu Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Araştırma Görevlilerimiz yukarıda belirtilen dilekçeleri ve eklerini 2 şer nüsha (dilekçeler ıslak imzalı) olarak Personel Özlük Ofisine iletmeleri gerekmektedir. Araştırma Görevlilerimizde Ödeme bütçesi BAP veya TÜBİTAK olan görevlendirmelerde Proje İsmi ile birlikte proje numarası da yazılması gerekmektedir.

 

7) Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Şartları ve Yönetmelik için; Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığının bağlantısından bilgi alınabilir. 

Etkinlikten sonra doldurulması gereken evraklar; Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığının bağlantısından indirilebilir.

Etkinlikten sonra, yukarıdaki linkte belirtilen evraklar doldurulup, istenen eklerle birlikte; 1 asıl 1 fotokopi olarak, Fen Bil. Enst. Araştırma Projeleri Bürosuna (Kat:3, Büro: 306, Tel.: 285 63 34) teslim edilir.
 
Teslim edilen evrak/belgelerin imza-onayı, yoğunluğa göre 1 - 2 gün sürebilmekte olup; belgelerin onaylandığı (veya onaylanmadığı) hakkında, öğrenci/Arş. Gör.'e telefonla bilgi verilebilmektedir. Belgelerinizin sonucu için 285 63 34 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 
Daha sonra, Enst. Müdürlüğü tarafından onaylanıp - imzalanan evraklar ve eklerin asılları, aynı bürodan teslim alınıp; Rektörlük SKS Birimine öğrenci/Arş. Gör. tarafından elden götürülür.