25
 

Duyurular

01
Haz 2020
Enstitü İşlemlerinin COVID-19 Salgını Süresince Nasıl Yürütüleceği Hakkında


01 Haziran 2020

Normalleşme Sürecinde Enstitü İşlemleri

Değerli Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileri,

1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren, normalleşme süreci kapsamında Üniversitemizin tüm idari birimleriyle birlikte Enstitümüz de siz değerli öğrencilerimize yüz yüze hizmet vermeye başlayacaktır. Fakat halen Covid-19 Pandemisi ile mücadelenin devam ediyor olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yüz yüze temasın minimum düzeyde tutulması, iş ve işlemlerin mümkün olduğu ölçüde elektronik ortamda sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

Bildiğiniz gibi, Enstitümüz Pandemi sürecinden önce de bir çok işlemi elektronik ortamda yürütmekte idi. Geçtiğimiz 3 aylık süreç içerisinde, elektronik ortamda yürütülmeyen diğer bazı süreçler de dijitalleştirilmiş olup, bu hususta web sayfamızın ilgili kısımları güncellenmiştir.

Bu kapsamda;

- Yüksek Lisans Tez Teslimleri ve Savunma Sınav Sonuçlarının İletilmesi

- Doktora Tez Teslimleri ve Savunma Sınav Sonuçlarının İletilmesi

- Doktora Tez Öneri/İlerleme Raporlarının İletilmesi

- Askerlik sevk tehiri/uzatma/iptalleri

- Ayrıntılı öğrenci belgesi temini

- Ders saydırma, muafiyet, izin vb. talepler

ve benzer nitelikteki öğrenci talepleri elektronik olarak işleme alınmakta ve talep sahibine e-posta yoluyla bilgi/belge iletilmektedir.  Bütün bu işlemler için E-FBE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (http://e.fbe.itu.edu.tr/Index.aspx) kullanılmakta olup, buraya hepiniz İTÜ Kullanıcı bilgileriniz ile 7/24 erişim sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca Enstitü Yönetimi tarafından imzalanmasına ihtiyaç duyulan tüm belgeler/formlar Enstitüye e-posta yoluyla iletildiğinde gerekli imza/onay işlemleri en kısa sürede tamamlanarak size e-posta yoluyla tekrar gönderilmektedir. 

Her türlü soru ve sorununuz için fbe@itu.edu.tr adresine e-posta iletebilir veya Yardım Bileti (https://yardim.itu.edu.tr/Default.aspx) uygulamasını kullanabilirsiniz.

Sağlığınızdan daha önemli bir şey yok.

Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü4 Mayıs 2020

Yüksek Lisans Tez Teslimleri Hakkında

Yüksek Lisans tez teslim sürecinin mavi cilt teslimine kadar olan kısmı elektronik ortama alınmıştır. Gerekli bilgilere tez teslim sürecinden erişilebilir.


24 Nisan 2020

Yabancı Dil Hazırlık Aşamasındaki Öğrenciler Hakkında

03.04.2020 tarihli Üniversite Senatosu Toplantısına aşağıdaki karar alınmıştır;

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/hazirlikKayitDondurma.pdf

"Yüksek Lisans Yabancı Dil Hazırlık aşamasında kayıtlı öğrencilerin, mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra uygulanacak akademik takvimde ilan edilecek ilk sınav tarihinden başlamak üzere, mücbir sebepten dolayı yapılamayan yabancı dil yeterlik sınavı için kullanamadıkları sınav sayısı kadar sınav haklarını kullanabileceklerine karar verilmiştir”

Yabancı Dil Hazırlık aşamasındaki öğrencilerimiz bu haktan faydalanabilecekleri gibi, talep etmeleri halinde süreden sayılmayan izin de kullanabilirler.


22 Nisan 2020

Süreden Sayılmayan İzin Başvuru Tarihleri Uzatıldı

Üniversite Yönetim Kurulunun 20.04.2020 tarih ve 1276 sayılı kararı gereğince; Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, 2019-2020 Bahar yarıyılında "Süreye Sayılmayan İzin" kullanmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İzin formları E-FBE üzerinde İTÜ hesabı ile oturum açıldıktan sonra bu bağlantıdan (Öğrenci İşlemleri > Genel Dilekçe İşlemleri > Covid19 İzin Formu) yapılmalıdır. 

Not: Süreden sayılmayan izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucu öğrenciye e-posta yoluyla iletilir. Talebi onaylanan öğrencinin azami öğrenim süresine bir yarıyıl daha ilave edilmiş olur.


2 Nisan 2020

Akademik Süreçlerle İlgili Genel Bilgilendirme

 1. Akademik Takvim Değişiklikleri: 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takviminde yer alan bazı tarihler aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir. 

   BAHAR YARIYILI  ESKİ TARİH  GÜNCELLENEN TARİH
   Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi  4 Mayıs 2020  15 Haziran 2020
   Doktora Yeterlik Sınavları  4 - 29 Mayıs 2020  13 Temmuz - 31 Ağustos 2020
   Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 15-16-17-18-19 Haziran 2020  13 - 24 Temmuz 2020

  * İkinci Öğretim Akademik Takvim değişikliğine ilişkin bilgiler için 
  tıklayınız.

 2. Süreden Sayılmayan İzin Talepleri: 2019-2020 Bahar Yarıyılı için bulunduğu aşamayla ilgili akademik faaliyetlerini (Ders/Tez/DR Yeterlik) yürütemeyecek tüm öğrencilerimiz, öğrenimlerinin son yarıyılında olsalar dahi mazeretlerini beyan ederek süreden sayılmayan izin talebinde bulunabilecektir. Söz konusu taleplerin 17 Nisan 2020 tarihine kadar Enstitüye iletilmiş olması gerekmektedir. İzin formları E-FBE üzerinde İTÜ hesabı ile oturum açıldıktan sonra bu bağlantıdan (Öğrenci İşlemleri > Genel Dilekçe İşlemleri > Covid19 İzin Formu) yapılmalıdır.

 3. Düzeltilmiş/Mavi/Siyah Tez Teslimi İşlemleri: Mart ve Nisan ayı içerisinde düzeltilmiş tezini teslim etmesi gereken öğrencilerin tez teslim süreleri ve tezini teslim etmiş öğrencilerin savunma sınav tarihleri , üç haftalık tatil süresi gözetilerek uzatılmıştır. Bu durumda olup tez teslim etmesi gereken veya savunma sınavına girmesi gereken tüm öğrencilerimiz için tarih aralığı 4-8 Mayıs 2020 olarak güncellenmiştir. Yüksek lisans tez teslim süreçlerinin elektronik olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu konuda ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

  Doktora tezlerinin elektronik olarak teslim edilme süreci tamamlanmış olup gerekli bilgilere Doktora tez teslim sürecinden erişilebilir.

  Mavi/siyah cilt tez teslimleri için tüm öğrencilerimizin 8 Mayıs 2020 tarihine kadar süresi bulunmaktadır
  . Ancak çeşitli nedenlerle belirtilen tarihten önce tez teslim etmesi gereken öğrencilerimizin aşağıda belirtilen adımları izlemeleri gerekmektedir:
  1. Tezin, incelenmek üzere ilgili görevliye e-posta ile iletilmesi ve onayın yine e-posta ile alınması (Yüksek lisans tezi için araştırma görevlisine, Doktora tezi için kütüphane görevlisine),
  2. Formatına uygun olarak hazırlanan mavi/siyah ciltli tezin posta/kargo yolu ile jüri üyeleri arasında dolaştırılarak ıslak imzalarının tamamlanması,
  3. Jüri imzalarının tamamlanmasından sonra mavi/siyah ciltli tezin, CD'si ve sunuş formu ile birlikte Enstitümüze posta/kargo yoluyla gönderilmesi.
 4. Doktora Yeterlik Sınavları: 2019-2020 Bahar Yarıyılı DR yeterlik sınavları birinci maddede verilen takvim değişikliğinde belirtilen tarihlerde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato Esaslarında belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 5. Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları: Haziran ayında Enstitüye iletilen DR tez ilerleme ve öneri raporlarıyla ilgili de ilave süre tanımlanmış olup, raporların web sayfamızda yer alan bilgilere uygun olarak en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

 6. Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları ve DR/YL Tez Savunma Sınavları: Tüm rapor sunum ve savunma sınavları elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için ZOOM (https://zoom.us/) uygulamasının danışman öğretim üyesinin İTÜ mail hesabıyla birlikte kullanılması ve sunumun/sınavın mutlaka kayıt altına alınması zorunludur. Savunma sınav sonuçlarının ise Enstitüye elektronik ortamda iletilmesi hususunda çalışmalar devam etmekte olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır.


1 Nisan 2020


Değerli Öğrencilerimiz,

COVİD-19 salgını nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine verilen ara ve akabinde 2019-2020 Bahar yarıyılının uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmesine yönelik alınan kararlar doğrultusunda lisansüstü süreçlerle ilgili olarak Enstitümüz tarafından düzenli duyurular yapılacaktır. Söz konusu duyuruları takip ediniz.

Enstitümüze, yeni belirlenen mesai saatleri içerisinde (10.00-16.00)  şu telefon numaralarından; 0212 2856325 / 02122856222,

Ayrıca mesai saatleri içinde ve dışında (hafta sonları dahil) fbe@itu.edu.tr adresi ile yardım.itu.edu.tr uygulaması vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileriz.

İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


 


18 Mart 2020


Yeni Koronavirüs salgınına yönelik önlem kararı doğrultusunda, Üniversitemizde 16 Mart - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında lisansüstü eğitim faaliyetlerine ve her türlü toplantı faaliyetlerine 3 hafta ara verilmiştir. Bu üç haftalık süre içerisinde enstitümüz personeli öğrenciler ile yüz yüze görüşmeyecek ve ıslak imzalı belge teslim almayacaktır. Öğrencilerimiz taleplerini e-posta ile Fen Bilimleri Enstitüsü’ne (fbe@itu.edu.tr) adresinden iletebilir. Belge teslim edilmesi gerekli olduğu durumda, öğrenci belgeyi taratıp İTÜ e-posta hesabından tarafımıza iletebilir. Öte yandan, süreli şekilde yürütülmesi gereken YL/DR düzeltilmiş ve mavi/siyah cilt tez teslimi işlemleri için öğrencilerimize, eğitim faaliyetlerinin tekrar başlamasının ön görüldüğü 6 Nisan 2020 tarihi gözetilerek ilave süreler tanımlanmıştır.