25
 

Özel Öğrenci Esasları

Gerekli belgeler:

  1. İlgili hanelerin doldurulup gerekli imzalarını tamamlandığı Özel Öğrenci Ders Talep Formu
  2. Başka bir Üniversite öğrencisi ise, üniversitesinden alacağı onay belgesi,
  3. Alacağı ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belge (Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız)

Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday ders kayıt haftasından sonraki günlerde (tam tarihler her yarıyıl başlangıcından en geç bir ay önce duyurular sayfasında ilan edilir) yukarıda bahsedilen gerekli belgelerle birlikte İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaatını gerçekleştirir. Aday kaydolmak istediği her ders için ücret öder ve ödeme dekontunu da başvuru esnasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.

Bütün bu süreç sonunda adayın kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olur. Kayıt sonrasında adaya misafir öğrenci numarası verilir ve talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir.  


Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları


 Özel öğrenci kabulü

 
 MADDE 24- Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

a) Özel öğrenci, program yürütme kurulunun önerisi, dersi veren öğretim üyesinin, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere kabul edilir.

b) İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Madde 32’de belirtilen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. Özel öğrenci tez çalışması yapamaz.

c) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Özel öğrenci olmak, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik olanaklardan yararlanabilir.

e) Özel öğrenci, İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.