2018 – 2019 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Başvuruları