Görev Tanımlarımız
 • Müdür Görev Tanımları
 • Müdür Yardımcısı Görev Tanımları
 • _Araştırma Görevlileri Görev Tanımları
 • _Arşiv Görev Tanımları
 • _Bilgi İşlem Görev Tanımları
 • _Doktora - BAP Sorumlusu Görev Tanımları
 • _Enstitü Müdür Sekreteri Görev Tanımları
 • _Enstitü Sekreteri Görev Tanımları
 • _Enstitü Öğrenci Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımları
 • _Evrak Dağıtım Sorumlusu Görev Tanımları
 • _Evrak Kayıt - Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımları
 • _Maaş İşleri Bürosu Görev Tanımları
 • _Personel Özlük İşleri Görev Tanımları
 • _Taşınır - Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev Tanımları
 • _Yazı İşleri Görev Tanımları
 • _Öğrenci Özlük İşleri Görev Tanımları
 • _Öğrenci İşleri Büro Şefi Görev Tanımları
 • _Öğrenci İşleri Görev Tanımları
 • _İkram İşleri Sorumlusu Görev Tanımları
 • Süreçlerimiz
 • 1-1 Lisansüstü_Başvuru_Bilgilerinin_Yayınlanması
 • 1-2 Lisansüstü_Mülakat_Bilgilerinin_İstenmesi
 • 1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi
 • 10- Kayıt Sildirme Süreci
 • 11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci
 • 12- Öğrenci Belgeleri Süreci
 • 13- Yatay Geçiş Süreci
 • 14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci
 • 14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci
 • 14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci
 • 14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci
 • 15- Yükseklisans Mezuniyet Süreci
 • 16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci
 • 17-1- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Süreci
 • 17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci
 • 17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci
 • 18-1- Doktora öneri Raporu Süreci
 • 18-2- Doktora Çalışma Raporu Süreci
 • 19-1- Doktora Tezi Beyaz Cilt Teslim Süreci
 • 19-2- Doktora Tezi Jüri Bildirim Süreci
 • 19-3- Doktora Tezi Sınav Tarihi Duyurusu Süreci
 • 19-4- Doktora Tezi Savunma Tutanağı Süreci
 • 19-5- Doktora Tez Teslimi Süreci
 • 19-6- Düzeltilmiş Doktora Tez Teslim Süreci
 • 2-1 Askerlik_Sevk_Tehiri_Süreci_
 • 2-2 Askerlik Sevk Tehiri Uzatımı
 • 2-3 Öğrenci Sevk Tehiri İptali
 • 20- E-Posta Bilgilendirme Süreci
 • 21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci
 • 22- Ders program Süreci
 • 3- Askerlik İzin ve Kayıt Açtırma
 • 4-1 Danışman Atama Süreci
 • 4-2 Danışman Değişikliği
 • 4-3-Eş danışman Atama
 • 4-4 Eş Danışman Değişikliği Süreci
 • 4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci
 • 5- Ders Saydırma ve Muafiyet Süreci
 • 6-1- Mazeret Sınavı Süreci
 • 6-2 Ders Notu İtirazı
 • 7- Üniversite Dışı Ders Alma Süreci
 • 8- Enstitüden Ders Alma Süreci
 • 9-1- Öğrenci İzin Süreci
 • 9-2- Erasmus İzin Süreci
 • SEK-08-01-02-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
 • SEK-08-01-02-05.06 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım Süreci
 • SEK-08-01-02-05.07 Askerlik Dönüş Süreci
 • SEK-08-01-02-05.08 Doğum Öncesi İzin Süreci
 • SEK-08-01-02-05.09 Doğum Sonrası İzin Süreci
 • SEK-08-01-02-05.10 Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci
 • SEK-08-01-02-05.11 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci
 • SEK-08-01-02-05.12 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci
 • SEK-08-01-02-05.13 Emeklilik Süreci
 • SEK-08-01-02-05.14 Hizmet Birleştirme Süreci
 • SEK-08-01-02-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
 • SEK-08-01-02-05.16 İdair Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
 • SEK-08-01-02-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
 • SEK-08-01-02-05.19 İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
 • SEK-08-01-02-05.20 İstifa Süreci
 • SEK-08-01-02-05.21 Kadro Talep Süreci
 • SEK-08-01-02-05.22 Malulen Emeklilik Süreci
 • SEK-08-01-02-05.26 Ölüm Halinde Emeklilik Süreci