İletişim Bilgileri
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İTÜ Ayazağa Kampusü, 34496 Maslak/İSTANBUL

Telefon: 0(212) 285 6325
Faks: 0(212) 285 6169
E-posta: fbe[at]itu.edu.tr
Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.15

Yönetim Kadrosu

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

Enstitü Müdürü

0(212) 285 63 25

karacuhae[at]

Prof. Dr. Emre Bayraktar

Enstitü Müdür Yardımcısı

0(212) 285 63 25

ebayraktar[at]

Doç. Dr. Lale Tükenmez Ergene

Enstitü Müdür Yardımcısı

0(212) 285 63 25

ergenel[at]

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Altınbaş

Enstitü Müdür Yardımcısı

0(212) 285 63 25

altinbasm1[at]

Dr. Öğr. Üyesi Mert Gür

Enstitü Müdür Yardımcısı

0(212) 285 63 25

gurme[at]

Hatice Ekem Akçan

Enstitü Sekreteri

0(212) 285 63 25

ekemh[at]

Enstitü Müdür Sekreterliği

Zeynep Penlik Kişmir

Özel Kalem

315

Menşure Budak

Özel Kalem

315

0(212) 285 63 25

budakme[at]

Öğrenci İşleri

Nuriye Yıldız

Öğrenci İşleri Şefi

Zemin Kat

0(212) 285 66 93

yildiznur[at]

Ahmet Yahşi

Öğrenci İşleri

Zemin Kat

0(212) 285 62 22

ayahsi[at]

Engin Özcan

Evrak Kayıt

Zemin Kat

0(212) 285 62 22

ozcaneng[at]

Hakan Altun

Evrak Dağıtım

Zemin Kat

0(212) 285 62 22

altunha[at]

Mustafa Özkartal

Askerlik İşlemleri

Zemin Kat

0(212) 285 67 89

ozkartalm[at]

Öğrenci Özlük İşleri

Fatma Tutar

Öğrenci Özlük İşleri

314

0(212) 285 63 27

tutarf[at]

Nafiye Özdemir

Öğrenci Özlük İşleri

314

0(212) 285 63 27

nafiyeozdemir[at]

Özlem Katırcıoğlu

Öğrenci Özlük İşleri

314

0(212) 285 63 27

katircioglu[at]

Enstitü Yazı İşleri

F. Pınar Ekşi İncekara

Yazı İşleri

309

0(212) 285 67 88

eksip[at]

Şahin Camcı

Yazı İşleri

311

0(212) 285 61 82

camcis[at]

Yusuf Dönmez

Yazı İşleri

311

0(212) 285 61 82

donmezy[at]

Zehra Bekkaya

Yazı İşleri

305

0(212) 285 66 96

bekkaya[at]

Personel Özlük İşleri

Rahman Cankurtaran

Personel Özlük İşleri

312

0(212) 285 62 24

rcankurtaran[at]

Seda Uludağ

Personel Özlük İşleri

312

0(212) 285 62 24

sedauludag[at]

Yonca İlter

Personel Özlük İşleri

312

0(212) 285 62 24

yoilter[at]

Bilgi İşlem

Erdem Çiçek

Öğretim Görevlisi

308

Lütfen e-posta ile iletişime geçin.

ciceke[at]

Gökhan Güler

Araştırma Görevlisi

308

Lütfen e-posta ile iletişime geçin.

gulerg17[at]

Mustafa Çoban

Mühendis

310

Lütfen e-posta ile iletişime geçin.

cobanmu[at]

Satın Alma Maaş İşleri

Fevzi Aytaç

Satın Alma ve Maaş

316

0(212) 285 67 52

aytaçf[at]

Gül Kaya

Satın Alma ve Maaş

316

0(212) 285 67 52

kayagul[at]

Uluslararası Öğrenci Ofisi

Gökhan Güler

Araştırma Görevlisi

308

Lütfen e-posta ile iletişime geçin.

gulerg17[at]

Öğretim Elemanları İşleri

Safiye Güvendi

Öğretim Elemanları İşleri

309

0(212) 285 67 88

guvendis[at]

Doktora Tez Teslim İşlemleri

Ayhan Küflüoğlu

Doktora Tez Teslim İşlemleri

306

0(212) 285 63 34

kufluoglu[at]

Arşiv

Ahmet Vermez

Arşiv

201

0(212) 285 66 92

vermez[at]