Açık İncelemeye Sunulan Doktora Tezleri

İnceleme amaçlı askıya çıkan doktora tezleri. Askıya çıkış tarihinden itibaren 2 hafta süre ile Fen Bilimleri Enstitüsünde tüm öğretim üyelerimizin incelemesine sunulmaktadır. Bu süre içinde tez hakkında belirtilecek her türlü görüş ve öneriler yazılı olarak FBE Müdürlüğüne yapılmalıdır. Yapılan bu öneriler ilgili tezin sınav jürisine FBE Müdürlüğü tarafından iletilmektedir.

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2019 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Elif Yüksel Prof. Dr. Ayşe Nil Türkeri Ilımlı-Sıcak İklim Koşullarında Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Isıl Performansının Değerlendirilmesi 18.06.2019 Ders Detayları
Mustafa Alparslan Zehir Prof. Dr. Mustafa Bağrıyanık Şebeke Etkileşimli Tüketiciler ile Toplu Talep Yönetimi 18.06.2019 Ders Detayları
Hamid Erinç Karatoprak Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker Improved Hilbert Huang Transform Supported by Machine Learning Algorithms for Signal Analysis 18.06.2019 Ders Detayları
İlker Karadağ Dr. Öğr. Üyesi Nuri Serteser Development of An Algorithm for Early Design Stage Analysis of Architectural Aerodynamics Cases 18.06.2019 Ders Detayları
Hilal Zengin Uzunmehmetoğlu Prof. Dr. Zehra Bayır Tiyazol Gruplar İçeren Ftalosiyaninler 18.06.2019 Ders Detayları
Bahtiyar Efe Prof. Dr. Ali Deniz Effects of Atmospheric Blocking Over Turkey: Climatological Analysis 18.06.2019 Ders Detayları
Onur Erkan Doç. Dr. Serkan Şimşek Analysis of Wave Propagation Characteristics and Design Methods in Two Dimensional Photonic Bandgap Structures 18.06.2019 Ders Detayları
Can Akyıl Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen Metalik Kalayın Asidik Çözeltiler İçerisinde Anodik Davranışının İncelenmesi ve Modellenmesi 18.06.2019 Ders Detayları
Elmon Toraman Prof. Dr. Derin Nur Serpengüzel Hazard Estimation for Existing Buildings Due to Soil Conditions 14.06.2019 Ders Detayları
Deniz Gülercan Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç Investigation of Capacitive Behaviour of Emulsion Polymerized PEDOT its Nanocomposites 31.05.2019 Ders Detayları
İlker Karacan Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı Disease Gene Identification using Linkage and Exome Analyses 31.05.2019 Ders Detayları
Agah Oktay Ertay Doç. Dr. Serkan Şimşek Yürüyen Dalgalı Tüp Kuvvetlendiricilerinde Tek Helisli Yavaş Dalgalı Yapıların Analizi, Tasarımı ve İncelenmesi 31.05.2019 Ders Detayları
Selin Karsan Ayanoğlu Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar Büyükadanın Kültürel Peyzaj Değerlerinin Korunmasına Yönelik Değerlendirme Yöntemleri 31.05.2019 Ders Detayları
Ülkü Öztürk Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çiçek A Dynamic Risk Assessment Methodology (Dy-RAM) in Port Waters 31.05.2019 Ders Detayları
Faruk Oytun Dr. Öğr. Üyesi Onur Alptürk Preparation of Transparent Conductive Electrodes Via Layer by Layer Deposition of Functional Nanomaterials 31.05.2019 Ders Detayları
Kutay Güneştepe Doç. Dr. Deniz Tunçalp Materiality in Doing: Sociomaterial Practices and Power Mechanisms in Institutional Change 31.05.2019 Ders Detayları
Gülşah Onaran Prof. Dr. Mine Yurtsever ABA Triblok Kopolimerlerinde, Blok Tipinin ve Molekül Ağırlıklarının Yapısal ve Morfolojik Özelliklere Olan Etkilerinin Kaba Taneleme Yöntemleriyle ve MD Simülsayonlarıyla İncelenmesi 31.05.2019 Ders Detayları
Sevınch Rahımı Moghaddam Doç. Dr. Cevat Bora Derin Combustion Synthesis and Characterization of Molybdenum and Boron Containing Multicomponent Composite Materials 31.05.2019 Ders Detayları
Azadeh Rezafar Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk Aesthetic Control Management, The Case of Istanbul 31.05.2019 Ders Detayları
Merve Coşkun Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz The Impact of Retail Store Environmental Cues on Shopper Behavior 29.05.2019 Ders Detayları
İklim Gençtürk Akay Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz Magnetotail Shape, Flow and Magnetic Field Structure at Lunar Distances using ARTEMIS Observations 24.05.2019 Ders Detayları
Elif Erçelik Prof. Dr. Mustafa Nadar On Estimation of Probability Density Function 24.05.2019 Ders Detayları
Bahadır Çelik Prof. Dr. Şinasi Kaya Arazi Örtüsü Değişimlerinin Kentsel Isı Adalarına Olan Etkilerinin Zamansal ve Mekansal Olarak Araştırılması 24.05.2019 Ders Detayları
Gökhan Cüceloğlu Prof. Dr. İzzet Öztürk İklim Değişikliğinin İstanbul un Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkisi ve Kuraklık Dirençli Bütünleşik Su Yönetimi 23.05.2019 Ders Detayları
Mustafa Deniz Türkoğlu Prof. Dr. Fatma Özdemir Geometry of Weyl Spaces with A Special Connection 23.05.2019 Ders Detayları
Gözde Mediha Kamer Prof. Dr. Birsen Öztürk Nanoceria Katalizörü ile Üretilen Reaktif Türlerin Süpürülme Etkinliğinin Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi 17.05.2019 Ders Detayları
İrem Elitez Prof. Dr. Cenk Yaltırak Miocene to Quaternary Geodynamic Evolution of The Burdur-Fethiye Shear Zone, South-Western Turkey 17.05.2019 Ders Detayları
Ayşe Akbulut Prof. Dr. Özlem Özçevik Küreselleşme ve Neoliberal Kentleşmenin Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisinin Kapalı Konut Siteleri Üzerinden İncelenmesi 17.05.2019 Ders Detayları
Berrin Engin Prof. Dr. Hüsnü Atakül Linyitlerin Dolaşımlı Akışkan Yatakta Hava, Oksijence Zengin Hava ve Oksiyanma Ortamlarında Yanma Davranımlarının İncelenmesi 16.05.2019 Ders Detayları
Celal Avcı Prof. Dr. Ece Olcay Güneş Digital Phase Shifter Design for Wireless Communication Systems 16.05.2019 Ders Detayları
Serengül Seçmen Prof. Dr. Handan Türkoğlu İstanbul Kıyılarının Kamusallık Açısından Değerlendirilmesi 16.05.2019 Ders Detayları
Türker Türken Prof. Dr. İsmail Koyuncu Reinforced Hollow Fiber Nanofiltration Membrane Production and Natural Organic Matter Removal from Surface Water 15.05.2019 Ders Detayları
Ender Yalçın Prof. Dr. Özcan Arslan Bir Tanker İşletmesinde Satınalma Süreç Modellemesi 09.05.2019 Ders Detayları
Gökçe Öcal Prof. Dr. Gülden Erkut Kent Hakkı ve Kentsel Katılım Bağlamında Kendin Yap Pratikler 09.05.2019 Ders Detayları
Merve Nazlı Borand Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu Design and Life Cycle Assessment of Integrated Organosolv Based Biorefinery: Simulated Case Studies Utilizing Sessile Oak (Quercus petraea) Coppices and Industrial Wood Sawdust from Bursa/Turkey Region 09.05.2019 Ders Detayları
Emre Kurt Prof. Dr. Mehmet Salih Dokuz İki Elastik Katıdan Oluşan Tanecikli Bir Kompozit İçin Karışımlar Teorisi Yaklaşımı ve Çeşitli Problemlere Uygulanması 08.05.2019 Ders Detayları
Faezeh Sadat Babamır Doç. Dr. Mürvet Kırcı A Multibiometric Cryptosystem for User Authentication 08.05.2019 Ders Detayları
Mehmet Onur Gülbahçe Dr. Öğr. Üyesi Derya Ahmet Kocabaş Contributions to Reduce Rotor Harmonic Losses in Solid Rotor Induction Machine for High Speed Drive Applications 08.05.2019 Ders Detayları
Ahmet Bayrak Prof. Dr. Cenap Şahabettin Özben Design and Development of an FPGA Controlled Silicon PIN Photodiode Detector Array for Neutron Detection 08.05.2019 Ders Detayları
Burcu Öztürk Taç Doç. Dr. Metin Çelik A Model Proposal on Analysing Ship Emergency Preparedness Level 03.05.2019 Ders Detayları
Tolgahan Kaya Dr. Öğr. Üyesi Osman Akın Kutlar Experimental Combustion Analysis of Diesel Engine 03.05.2019 Ders Detayları
Rıza Evren Kılcı Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür Kırca Dolgu Zeminlere Oturan Rüzgar Türbinleri ve Diğer Kıyı Yapı Temellerinin Tasarımında Yeni Yöntemlerin İncelenmesi 03.05.2019 Ders Detayları
Alp Can Arısoy Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu Sosyal Sermaye Odaklı Kentsel Canlandırma Yaklaşımı: Yeldeğirmeni Örneği 03.05.2019 Ders Detayları
Gülsüm Melike Ürper Bayram Prof. Dr. İsmail Koyuncu Fabrication of Nanocomposite Nanofiltration Hollow Fiber Membrane and Removal of Natural Organic Matter from Surface Water 03.05.2019 Ders Detayları
Onur Doğan Doç. Dr. Başar Öztayşi Process Mining for Analysis of Indoor Customer Behaviors 02.05.2019 Ders Detayları
Gözde Aktaş Eken Prof. Dr. Metin Hayri Acar Synthesis Applications of Amphiphilic Graft Copolymers 24.04.2019 Ders Detayları
Ozan Soyupak Doç. Dr. Hatice Hümanur Bağlı Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Girişimcilik Ekosistemi Arasında Kurulabilecek Etkileşimler ve İşbirlikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma 22.04.2019 Ders Detayları
Ecem Temelkaya Bilgin Prof. Dr. İbrahim Ersin Serhatlı Synthesis and Characterization of Water-Based Acrylic Polymers for Pressure-Sensitive Adhesive Applications via Mini-Emulsion Polymetization 18.04.2019 Ders Detayları
Pınar Sunar Bükülmez Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik Gövdesi Dairesel Boşluklu Çelik-Betonarme Kompozit I-Kirişlerin Yangın Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi 17.04.2019 Ders Detayları
Şafak Ebesek Prof. Dr. Hakan Yaman Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Probleminde Tekrarsız Kromozom Destekli Paralel Genetik Algoritma Uygulaması 12.04.2019 Ders Detayları
Dicle Aslan Doç. Dr. Emre Çevikcan Takım Çalışması Esaslı Demontaj Hattı İçin Optimizasyon Yaklaşımı: Beyaz Eşya Endüstrisinde Bir Uygulama 12.04.2019 Ders Detayları
Caner Taçoğlu Dr. Öğr. Üyesi Cemil Ceylan KOBİ lerde Rekabetçiliği Etkileyen Değişkenlerin Analizi ve KOBİ Rekabetçilik Endeksi 09.04.2019 Ders Detayları
Uğurcan Eroğlu Prof. Dr. Ekrem Tüfekci Eğri Eksenli Çubuklarda Çatlak Modellemesi 09.04.2019 Ders Detayları
Müge Özçevik Doç. Dr. Berk Canberk Traffic and Mobility Aware Delay Modeling for Software-Defined Networks (SDN) 09.04.2019 Ders Detayları
Selin Özmen Prof. Dr. İbrahim Ersin Serhatlı Thermal, Mechanical and Physical Properties of Chain Extended Recycled Polyamide 6 Via Reactive Extrusion 09.04.2019 Ders Detayları
Fatma Sinem Özgür Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Bir Mimesis olarak Mimarlık ve Emsal Bilgisi 05.04.2019 Ders Detayları
Damla Zeydanlı Prof. Dr. Süleyman Akman Development of Porous Ceramics for Waste Water Purification 29.03.2019 Ders Detayları
Mustafa Nuri Balov Prof. Dr. Abdüsselam Altunkaynak A Comprehensive Assessment on Various Impacts of Climate Change in Western Black Sea and Euphrates-Tigris Basins, Turkey 27.03.2019 Ders Detayları
İrem Sözen Prof. Dr. Gül Koçlar Oral An Approach to The Evaluation of Vernacular Settlements in Hot Dry Climate in Terms of Thermal Comfort: The Case of Mardin 21.03.2019 Ders Detayları
Ahmet Arış Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ New Lightweight DoS Attack Mitigation Techniques for RPL Based IoT Networks 21.03.2019 Ders Detayları
Olgay Şen Prof. Dr. Ercan Kahya İklim ve Hidrolojik Modeller ile Rizede Bulunan Su Havzalarının Taşkın Risk Tayini 18.03.2019 Ders Detayları
Mehmet Ali Oral Prof. Dr. İbrahim Ersin Serhatlı Production and Characterization of Polyester/Poly (Methyl Methacrylate)and Acrylonitrile Butadiene Styrene Terblends And Nanocomposites 15.03.2019 Ders Detayları
Ersel Aydın Prof. Dr. Mustafa Kelami Şeşen Büyük Kesitli Dökme Çelik Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Bileşim ve İşlem Süreçleri İle İlişkisi 15.03.2019 Ders Detayları
Murat Hasan Ali Altun Prof. Dr. Serdar Kum Köprüüstü Emniyet Destek Sisteminin Geliştirilmesi: Tanker Gemilerine Uygulanması 14.03.2019 Ders Detayları
Semiha Tedik Başaran Doç. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt Relaying Opportunities for Wireless Networks by Applying Network Coding 11.03.2019 Ders Detayları
Aziz Gediz Sezgin Doç. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt Mobil Haberleşme Sistemlerinde Karıştırıcıların Bozucu Etkisinin Azaltılması 11.03.2019 Ders Detayları
Ömer Söner Doç. Dr. Metin Çelik Proposing and Operational Data Analytics Approach in Ship Management 08.03.2019 Ders Detayları
Osman Darıcı Prof. Dr. Hakan Temeltaş Optimal Bipedal Walking on Uneven Terrain 08.03.2019 Ders Detayları
Emre Tekoğlu Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu Investigation and Development of The Boride Particulate-Reinforced Al - 12.6 wt.% Si Metal Matrix Composites Synthesized Via Different Milling and Sintering Techniques 08.03.2019 Ders Detayları
Fatih Canıtez Doç. Dr. Dilay Çelebi Gonıdıs Developing A New Institutional Economics Framework in Urban Transport Systems: An Institutional Analysis of İstanbuls Urban Transport 08.03.2019 Ders Detayları
Sercan Kayın Doç. Dr. Turgay İşseven Van Gölü Civarının (Doğu Anadolu Bölgesi) Tektonik Gelişiminin ve Deformasyonunun Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi 08.03.2019 Ders Detayları
Çare Olgun Çalışkan Prof. Dr. Azime Tezer Türkiye Kentleşmesi için Yeni bir Yol Arayışında Orta Ölçekli Kentler Üzerinden Kır-Kent Dayanışma Ağları: Kars-Boğatepe Örneği 07.03.2019 Ders Detayları
Burcu Hacısalihoğlu Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Inverse Metabolic Engineering and Molecular Characterization of Resistance to Phenolic Compounds in Saccharomyces Cerevisiae 07.03.2019 Ders Detayları
Ezgi İşmar Şir Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç Polyacrylonitrile Based Nanofibers with Conductive Polymers and Their Stabilization 28.02.2019 Ders Detayları
Çisem Ecer Uzun Prof. Dr. Nuray Işık Kabdaşlı Alkol Etoksilatın (Brij30) İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtımı 26.02.2019 Ders Detayları
Cem Ayık Doç. Dr. Hatice Ayataç Sürdürülebilir Kentleşme Performansını Ölçmek İçin Bir Endeks Önerisi: İstanbul Yerel Yönetimler Örneği 18.02.2019 Ders Detayları
Burçin Başyazıcı Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Mimarlıkta Sıradanlık ve Sıradanın Temsil Mekanizmaları 18.02.2019 Ders Detayları
Neslihan Glosset Doç. Dr. Vesile Gül Cephanecigil Mimar/Arkitekt Dergisi Metinlerinde Melankoli: 1931-1941 07.02.2019 Ders Detayları
Müge Civelekoğlu Odabaş Prof. Dr. İpek Becerik Nano Boyutlu Modifiye Katalizörler Üzerinde Alkollerin Elektrooksidasyonu 07.02.2019 Ders Detayları
Simge Tekiç Rahmanlar Doç. Dr. Ersoy Arslan Doğru Hız Kestirimi İçin GPS Kampanyalarının Sıklığının Ve Sayısının Belirlenmesi 07.02.2019 Ders Detayları
Fuat Ali Paker Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Cem Alppay Türkiye Otomotiv Sanayiinde Endüstriyel Tasarım Faaliyetlerinin Yeni Ticari Taşıt Geliştirme Sürecine Etkisi 07.02.2019 Ders Detayları
Aslı Gençtürk Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç Development of Electrospun Fibers for Drug Delivery Systems 07.02.2019 Ders Detayları
Özlem Geylani Şahinoğlu Prof. Dr. Hüseyin Atilla Dikbaş İnşaat Firmaları İçin Kaynak Tabanlı Bir Değerlendirme ve Stratejik Bir Kaynak Olarak BIM 06.02.2019 Ders Detayları
Merve Yılmaz Doç. Dr. Fatih Terzi Kıyı Kentlerindeki Kentsel Gelişme Dinamiklerinin Mekansal Büyümeye Etkileri 05.02.2019 Ders Detayları
Emirhan Coşkun Prof. Dr. Gülen Çağdaş Temel Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Oyunu Tabanlı Bir Model 30.01.2019 Ders Detayları
Mustafa Altındağ Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu Yüklenici Firmaların Proje Temin Birimleri için Başarım Tabanlı bir Ölçme-Değerlendirme Modeli 21.01.2019 Ders Detayları
Mürüvvet Karakaplan Prof. Dr. Mustafa Özcan Nar, Ayva ve Elma Sularında Fenolik Bileşiklerin HPLC ve LC-MS/MS ile İncelenmesi 21.01.2019 Ders Detayları
Dilcu Gönül Prof. Dr. Gülden Erkut Human Capital and Spatial Attractiveness What are The Spatial Determinants of Human Capital Flow 21.01.2019 Ders Detayları
Emre Dincel Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez Robust Dominant Pole Placement with Low Order Controllers 21.01.2019 Ders Detayları
Soolmaz Zaeemdar Prof. Dr. Tüzin Baycan Adapting İstanbul Metropolitan City to Urban Heat Island: The Case Study of Beyoğlu 21.01.2019 Ders Detayları
Gökhan Torun Prof. Dr. Ali Yıldız Transformations of Non-Classically Correlated States 14.01.2019 Ders Detayları
İlker Akmırza Prof. Dr. Kadir Alp Removal of Odor Emissions from Food Fermentation and Petrochemical Production Processes with Using Biological Treatment Methods 10.01.2019 Ders Detayları
Ömer Halil Çavuşoğlu Prof. Dr. Gülen Çağdaş Bina Bilgi Modelleme ile Erken Tasarım Aşamasında Karar Alma Süreçlerinin Değerlendirilmesi 10.01.2019 Ders Detayları
Zareen Taj Khanzada Prof. Dr. Süleyman Övez Microalgal Biomass and Oil Production Using Leachate 10.01.2019 Ders Detayları
Kerem Kaya Prof. Dr. Yusuf Yağcı Design and Application of Novel Photoinitiating Systems for Radical and Cationic Polymerizations Under UV and Visible Light 08.01.2019 Ders Detayları
Mehmet Ali Çimen Prof. Dr. Metin Gökaşan Asenkron Motorlu Lokomotifler İçin Çekiş Sistemi Kontrolü 04.01.2019 Ders Detayları
Önder Çelik Prof. Dr. Semra Aydınlı Mimarlıkta İfade ve İçerik Problemi 03.01.2019 Ders Detayları
Hakan Gündüz Prof. Dr. Zehra Çataltepe Derin Öğrenme Yöntemleri ile Zaman Serisi Tahmini 02.01.2019 Ders Detayları
Tarık Serhat Bozkurt Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Tarihi Mekânlarda Kullanılan Sıva Yüzey Kaplamalarının Ses Yutma Katsayısının İncelenmesi ve Geliştirilmesi 02.01.2019 Ders Detayları
Değer Ayata Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yaslan Emotion Aware Artificial Intelligence for Cognitive Systems 02.01.2019 Ders Detayları
Levent Kartal Prof. Dr. Servet İbrahim Timur Sülfürlü ve Oksitli Bileşiklerden Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Bakır ve Alaşımlarının Direkt Sentezi 02.01.2019 Ders Detayları
Doğa Dinemis Aman Doç. Dr. Gülşen Aytaç Olası Marmara Depreminde Toplanma Alanları Yer Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi: İstanbul Bağcılar Örneği 02.01.2019 Ders Detayları
Duygu Turgut Prof. Dr. Fatma İlknur Kolay Geleneksel Anadolu Konut Mimarisinde Talas Örneği 02.01.2019 Ders Detayları
Hüseyin Yiğit Ersen Prof. Dr. Oktay Taş Sezgisel Bulanık Sayılar ile Reel Opsiyon Değerlemesi ve Güneş Enerjisi Yatırımı Uygulaması 02.01.2019 Ders Detayları
Ümit Kaçar Doç. Dr. Mürvet Kırcı ScoreNet: Derin Kaskat Skor Seviyesi Füzyonu ile Kısıtlanmamış Görüntüler Üzerinden Kulak Tanıma 02.01.2019 Ders Detayları
Sevcan Tabanlı Prof. Dr. Gönül Eryürek Luminescence Properties of White Light Emitting Polymers 02.01.2019 Ders Detayları
Evren Dağlarlı Doç. Dr. Gülay Öke Günel A Brain-Inspired Cognitive Architecture for Developmental and Social Human-Robot Interaction 02.01.2019 Ders Detayları
Gülçin Torunoğlu Turan Prof. Dr. Bahire Filiz Şenkal Preparation of New Polymeric Sorbents for Removal of Boron from Water 02.01.2019 Ders Detayları
Saliha Büyükçorak Edibali Doç. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt A Generalized Localization Framework for Terrestrial and Aerial Systems 02.01.2019 Ders Detayları
Tansu Gökçe Prof. Dr. Engin Orakdöğen Yüksek Gerilim Porselen İzolatörlerinin Deprem Güvenliğinin Artırılması için Bir Sismik Yalıtım Cihazı Geliştirilmesi 02.01.2019 Ders Detayları
Hande Gündüz Prof. Dr. Emine Naciye Talınlı Dioksinonlar Üzerinden Biyoaktif Yapıların Sentezi 02.01.2019 Ders Detayları
Halit Koçan Doç. Dr. Ayfer Kalkan Burat Azot İçeren Heterohalkalı Gruplar ile Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi 02.01.2019 Ders Detayları

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2018 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Eda Boltürk Prof. Dr. Cengiz Kahraman Decision Making Based on Intuitionistic Fuzzy Sets and Neutrosophic Sets 21.12.2018 Ders Detayları
Alpay Akgüç Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach to Increase Energy Efficiency of Luxury High-Rise Residential Blocks in Complex Buildings by Utilizing Advanced HVAC Systems 21.12.2018 Ders Detayları
Mahiye Öztürk Prof. Dr. Zehra Çataltepe Emotion Recognition Process Analysis by using Eye Tracker, Sensor and Application Log Data 21.12.2018 Ders Detayları
Aliye Melda Bölek Doç. Dr. Murat Baskak Biyokütle Tedarik Zinciri Ağ Yapısı Tasarımı: Biyogaz Tesis Yeri Seçimi İçin Bir Modelleme Yaklaşımı 20.12.2018 Ders Detayları
Ümit Necmettin Arıbaş Prof. Dr. Mehmet Hakkı Omurtag Static and Dynamic Analyses of Composite Helicoidal Rods with Mixed Finite Element Method 20.12.2018 Ders Detayları
Umut Uğurlu Prof. Dr. Oktay Taş Essays on Electricity Price Modeling and Forecasting 20.12.2018 Ders Detayları
Rasha Khalıd Sabrı Mhemıd Prof. Dr. Kadir Alp Removal of Volatile Organic Sulfur Compounds (VOSCs) Emissions from Different Sources Via Anoxic Bio-Scrubber 20.12.2018 Ders Detayları
Mohammed Salım Shıhab Shıhab Prof. Dr. Kadir Alp Treatment of Volatile Organic Sulfur Compounds (VOSCs) Emissions using Biotrickling Filter under Anoxic Conditions 20.12.2018 Ders Detayları
Gökhan Çalım Prof. Dr. Fatma Gülten Gülay İsale Hatlarında Deprem Riski: Yöntem Geliştirme ve İstanbul için Bir Uygulama 20.12.2018 Ders Detayları
Majıd Fazelı Jadıdı Doç. Dr. Hakan Özgür Özer Investigation of Two Dimensional Materials with Simultaneous Atomic Forces/Scanning Tunneling Microscopy 19.12.2018 Ders Detayları
Serkan Güçlü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Ters Osmoz Membranlarında Yenilikçi Aktif Tabakaların Geliştirilmesi 18.12.2018 Ders Detayları
Jalal Al Dın Sharabati Prof. Dr. İsmail Koyuncu Development of High–Performance and Chlorine–Resistant Thin–Film Composite Membranes with Zwitterionic Surfaces for Seawater Desalination 13.12.2018 Ders Detayları
Aydın Şelte Prof. Dr. Burak Özkal Optimization of Fragmentation Behaviour of Brittle Phase in a Ductile Matrix During Mechanical Alloying for The Production of Nano Composite Powders and Final Products 12.12.2018 Ders Detayları
Zeynep Zengin Alp Prof. Dr. Şule Öğüdücü User Modeling on Microblogging Web Sites 12.12.2018 Ders Detayları
Mehmet Nurullah Alkan Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Bolu-Çankırı ve Amasya Bölgelerindeki Asismik Tektonik Yapının Periyodik GPS Ölçümleri ile Belirlenmesi 10.12.2018 Ders Detayları
Aranıyos Terefe Weldegebrıel Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky On Balancing Social Networks 10.12.2018 Ders Detayları
Cengiz Bahadır Karahan Doç. Dr. Levent Kırval Denizcilik Sektöründe Kümelenme Modelleri: İstanbul Denizcilik Kümelenmesi Örneği 10.12.2018 Ders Detayları
Ersin Öztürk Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan Non-Orthogonal Multi-Carrier Modulation Schemes for Future Wireless Communication Systems 10.12.2018 Ders Detayları
Gökçe Kor Bıçakcı Prof. Dr. Emine Çokgör Effect of Microwave Pretreatment on Transformation of Triclosan and Triclocarban During Anaerobic Sludge Digestion and Biosolids Quality for Land Application 30.11.2018 Ders Detayları
Didem Ovalı Döndaş Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu Mechanochemical Synthesis and Characterization Investigations of Some Refractory Metal Silicides 30.11.2018 Ders Detayları
Doğay Altınel Doç. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Ağları için Enerji Hasatlama Sistemleri 30.11.2018 Ders Detayları
İlyas Sarıbaş Prof. Dr. Alper İlki Yeşil (Çevreci) Betonun Yapısal Eleman Üretiminde Kullanılması 30.11.2018 Ders Detayları
Faruk Demir Prof. Dr. Zehra Bayır Tiyazol Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Biyosensör Özelliklerinin İncelenmesi 22.11.2018 Ders Detayları
Atila Gürses Prof. Dr. Nihal Arıoğlu Türkiyede Yeni Bir Çatı Kaplama Malzemesi Geliştirme Süreci Önerisi: Bitümlü Örtü Örneği 22.11.2018 Ders Detayları
Golnaz Taghavı Pourıan Azar Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen The Role of Different Modes of Bias Voltage on the Morphology, Structure and Durability of TiN and TiAlN Coatings Produced with Cathodic Arc Physical Vapor Deposition 20.11.2018 Ders Detayları
Yasın Abdollahzadehmoradı Doç. Dr. Mehmet Özger Dalga Enerjisi Potansiyelinin Makro ve Mikro Ölçekte Çıkarılması 20.11.2018 Ders Detayları
Emre Güngör Prof. Dr. İlyas Bedii Özdemir Sayısal Yöntemler Kullanarak Sualtı Araçlarının Hidro ve Vibroakustiğinin Çözümü ve Dijital Sonar Tasarımı 20.11.2018 Ders Detayları
Deniz Sayar Prof. Dr. Özlem Er The Role of Service Design as a Driver of Innovation in the Manufacturing Industry 20.11.2018 Ders Detayları
Kerem Can Taşyürek Prof. Dr. Onuralp Yücel Vakumda Metalotermik Yöntem ile Kalsiyum Redüksiyonuna Etki eden Parametrelerin İncelenmesi 20.11.2018 Ders Detayları
Süleyman Dündar Prof. Dr. Kemal Selçuk Öğüt İstanbuldaki Işıklı Kavşaklarda Doygun Akım Değerini Etkileyen Geometrik Değişkenlerin İncelenmesi 20.11.2018 Ders Detayları
Kadir Büyüközkan Doç. Dr. Şule Itır Satoğlu Karma Modelli Montaj Hatlarına Yönelik Döngüsel Malzeme Besleme Sistemi Optimizasyonu 19.11.2018 Ders Detayları
Ahmad HASSANZADEH MAHALEH Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Effect of Hydrodynamic Parameters on Bubble Coalescence in Flotation 15.11.2018 Ders Detayları
Evrim BÜYÜKASLAN Prof. Dr. Fatma Kalaoğlu Exploring Consumers Virtual Garment Fit Satisfactions to Predict Their Actual Satisfactions 15.11.2018 Ders Detayları
Şeyma Bayazıt Doç. Dr. Levent Kırval Liman Kimliğinin Kruvaziyer Turizmi Üzerindeki Etkileri ve Limanlara Kimlik Kazandırılması 14.11.2018 Ders Detayları
Tuğba Yıldırım Prof. Dr. Vahap Erdoğdu Local Cohomology and Radically Perfect Ideals 08.11.2018 Ders Detayları
Yakup Yürektürk Prof. Dr. Murat Baydoğan Effect of Austempering and Aluminizing Processes on Properties of High Silicon Spheroidal Graphite Ductile Irons 07.11.2018 Ders Detayları
Öykü Alkan Prof. Dr. Hilal Gonca Coşkun Orta-Kuzey Anadolu Bölgesinde Maden Yatakları ve Jeotermal Araştırmalar için Kullanılan Uzaktan Algılama Yöntemlerinin İstatistiksel Doğruluk Analizi 07.11.2018 Ders Detayları
Tarık Öztürk Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Evolutionary Engineering of Polyphenol Resistance in Lactic Acid Bacteria 26.10.2018 Ders Detayları
Hıdır Maral Dr. Öğr. Üyesi Levent Ali Kavurmacıoğlu Gaz Türbini Kanat Ucu Geometrisinin Aerodinamik ve Isıl Optimizasyonu 26.10.2018 Ders Detayları
Hüseyin GÜVEN Prof. Dr. İzzet Öztürk Energy Recovery Prioritized Co-Treatment of Municipal Wastewater and Solid Waste 26.10.2018 Ders Detayları
İnci SÜT ÜNVER Prof. Dr. Musaffa Ayşen Lav Static and Cyclic Properties of Expansive Clays Treated with Lime and Fly Ash with Special Reference to Swelling and Resilient Moduli 26.10.2018 Ders Detayları
Aslıhan ARĞUN Prof. Dr. Oğuz Okay Design and Biocompatible Hydrogels with Regions of Different Chemical and Mechanical Properties 26.10.2018 Ders Detayları
Aylin Şentürk Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Aidiyet, Kent Kimliği ve Kentsel Koruma Etkileşimi Bağlamında Kullanıcı Sürekliliğinin İrdelenmesi: Kadıköy Moda Örneği 15.10.2018 Ders Detayları
Merve Sevim Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Yarı Otomatik Kural Tabanlı Planlama Esaslı İş Güvenliği Yaklaşımı 15.10.2018 Ders Detayları
Ekin Deliktaş Prof. Dr. Mevlüt Teymür Tabakalı Bazı Ortamlarda Nonlineer Dalga Yayılması Probleminin Asimptotik Analizi 15.10.2018 Ders Detayları
Orkan Zeynel Güzelci Prof. Dr. Sinan Mert Şener Mimarlık Yarışmaları İçin Bir Tasarım Değerlendirme Modeli: Belediye Binalarının Çoklu Faktörlere Göre Entropi Ölçümlerinin Yapılması 15.10.2018 Ders Detayları
Yaşar Mutlu Dr. Öğr. Üyesi Murat Çakan Turbo Solenoid Vana 15.10.2018 Ders Detayları
Bihter Durna Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin Perez Dış Ortam Gün Işığı Aydınlık Modelinin Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) Temelinde Geliştirilmesi 15.10.2018 Ders Detayları
Pınar Sinem Omurtag Özgen Prof. Dr. Ümit Tunca Surface Modification of Carbon Nanotubes (CNTs) Via Click Reactions 15.10.2018 Ders Detayları
Çiğdem Bilici Prof. Dr. Oğuz Okay Semi-crystalline Hydrogels with Shape-Memory and Self-healing Functions 15.10.2018 Ders Detayları
Korhan Deniz Dalgıç Prof. Dr. Alper İlki Building Response to Ground Movements Induced by Tunnelling and Excavation 15.10.2018 Ders Detayları
Ayşe Ceren Güler Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar Gökçeada nın Kültürel Peyzaj Değerleri ve Koruma Olasılıkları 15.10.2018 Ders Detayları
Ahmet Güllü Prof. Dr. Ercan Yüksel Determination of The Inelastic Displacement Demand and Response Control of Frame Type Structures by Seismic Energy Equations 18.09.2018 Ders Detayları
Aylin Özkan Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach to Improve Passive Performance of Buildings Through The Time-Based Building Thermal Resilience Metrics During The Early Stages of Design 18.09.2018 Ders Detayları
Onur Son Prof. Dr. Nuriye Leman Okşan Çetiner Yıldırım Experimental Investigation of Flexibility Effects in Flapping Wing Aerodynamics 18.09.2018 Ders Detayları
Murat Durak Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin Rüzgar Enerji Santralları Üretim ve İşletme Değişkenlerinin Çoklu-Yarıvariogram Yöntemi ile Alansal Tahmini 18.09.2018 Ders Detayları
Göker Aksoy Prof. Dr. Kemal Selçuk Öğüt Kent içi Kesintisiz Akımlarda Yağışın Serbest Akım Hızı ve Kapasiteye Etkisinin Modellenmesi 18.09.2018 Ders Detayları
Esra Tatlıoğlu Prof. Dr. Musaffa Ayşen Lav Geoteknik Kıyı Mühendisliğinde Poroelastik Deniz Tabanı Zemini-Yapı Sistemlerinin Tekrarlı Yükler Altında Sayısal Modellenmesi 05.09.2018 Ders Detayları
Hatice Kübra Akben Prof. Dr. Servet İbrahim Timur Gümüş, Altın ve Altın Alaşım Kaplama Elektrolit Bileşimlerinin Geliştirilmesi 04.09.2018 Ders Detayları
Emre Avunduk Prof. Dr. Hanifi Çopur Zemin Şartlandırmanın EPB TBM Performansına Etkilerinin Araştırılması 04.09.2018 Ders Detayları
Deniz Turan Kunter Prof. Dr. Gürbüz Güneş Taze Meyve Sebze Ürünlerinin Modifiye Atmosferde Paketlenmesine Yönelik Ambalaj Malzemesi Geliştirme 17.08.2018 Ders Detayları
Turgay Köroğlu Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt Termal Sistemlerin Ekonomik ve Ekolojik Performanlarının Ekserji Yöntemleri ve Performans-Ekonomi Parametreleriyle Analizi 17.08.2018 Ders Detayları
Reyhan Şengür Taşdemir Prof. Dr. İsmail Koyuncu Biomimetic Approaches for The Fabrication of Hollow Fiber Nanofiltration Membranes 15.08.2018 Ders Detayları
Ahmet Selim Durna Dr. Öğr. Üyesi Bayram Çelik Hipersonik Akışta Şok-Şok ve Şok-Sınır Tabaka Etkileşim Mekanizmalarının İncelenmesi ve Ortaya Çıkan Yüzey Isı Transferi Açısından Değerlendirilmesi 14.08.2018 Ders Detayları
Artan Hysa Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya Utilizing CORINE Land Cover Data in Diverse Spatial Decision Making and Management Processes 10.08.2018 Ders Detayları
Behnam Feızıfar Prof. Dr. Ömer Usta Modeling, Condition Monitoring and Failure Detection of On-Load Tap-Changers 08.08.2018 Ders Detayları
Bora Yasin Özkuş Prof. Dr. Arzu Erdem Bir Olay Olarak Yıkım 01.08.2018 Ders Detayları
Mustafa Batu Kepekcioğlu Doç. Dr. Funda Uz Sine-Dram ve Arki-Dramın Eleştirisi:Dziga Vertov ve Rem Koolhaas 01.08.2018 Ders Detayları
Emine Ceren Eyigüler Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz A Comprehensive Study of Upper Atmospheric Joule Heating using Observations and Coupled Models and a Space Weather Consequence: Geomagnetically Induced Currents 01.08.2018 Ders Detayları
Onur Pusuluk Prof. Dr. Kerem Cankoçak Quantum Aspects of Molecular Correlations In Biological Catalysis 30.07.2018 Ders Detayları
Raşit Sezer Prof. Dr. Cüneyt Arslan Yerli Selestit Cevherinden Al-Sr Master Alaşım Üretimi ve Özelliklerinin Araştırılması 13.07.2018 Ders Detayları
Sibel Yasemin Özgan Prof. Dr. Mine Özkar Kabakçıoğlu Computational Design in The Medieval Seljuk Art: Learning from The Hands-On Creative Traditions of Geometric Patterns 13.07.2018 Ders Detayları
Emrah Yelboğa Prof. Dr. Nevin Gül-karagüler Covalent Immobilization of Furanone Derivatives for The Inhibition of Biofilm Formation on Implant Surfaces 12.07.2018 Ders Detayları
Hasan Kahraman Prof. Dr. Melek Tüter Controlling Bacterial Biofilms by Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELF-EMFS) 05.07.2018 Ders Detayları
Sassan Jahangırı Dr. Öğr. Üyesi Elif Özden Yenigün Production of High Temperature Core/Sheath Nanofiber Proton Exchange Membranes Via Electrospinning Method 04.07.2018 Ders Detayları
Ceren Daşkaya Dikmen Prof. Dr. Beraat Özçelik Enzimatik Yöntemlerle Gıdalardan Biyoaktif Peptit Üretimi ve Sağlık Üzerine Etkileri 04.07.2018 Ders Detayları
Deniz Çetin Prof. Dr. Ayşe Şentürer Mülkiyet ve Müşterekler Arasında Bir "Tolerans Aralığı" 04.07.2018 Ders Detayları
Tunç Tibet Akbaş Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik CFRP Donatıların Yüksek Dayanımlı Beton ile Aderansına Etki eden Faktörlerin Deneysel olarak İncelenmesi 03.07.2018 Ders Detayları
Esra Barlas Yücel Prof. Dr. Cenap Şahabettin Özben Computer Modeling of A Prototype X-Ray Imaging System for Better Detection Effiency 03.07.2018 Ders Detayları
Emine Gözde Özbayram Prof. Dr. Orhan İnce Energetic Utilization of Lignocellulose-Rich Agricultural Wastes by Enriched Microorganisms from High Performance Natural and Engineered Systems 02.07.2018 Ders Detayları
Zübeyde Gözde Kutlu Prof. Dr. Aygül Ağır 19. Yüzyıl İstanbulunda Fransız Okul Yapıları 02.07.2018 Ders Detayları
Özgün Arın Prof. Dr. Aygül Ağır İstanbulun Anadolu Yakası Kıyılarında Mesire Alanlarının Dönüşümü (1839-1938) 02.07.2018 Ders Detayları
Adalet Dervişoğlu Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu Sulak Alanların Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İrdelenmesi: Akgöl Örneği 02.07.2018 Ders Detayları
Saeed Vazıfehkhah Prof. Dr. Ercan Kahya Catchment Scaled Drought Analysis: Integrated Climate and Hydrological Perspectives 29.06.2018 Ders Detayları
Duygu Ovacık Çoruh Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Kentsel Ortam [Milieu]: Özneleş[tir]meye Yönelik Manipülasyon ve "Karşı-Özneleşme" Pratiği için Motivasyon Alanı 29.06.2018 Ders Detayları
Güliz Salihoğlu Prof. Dr. Emine Ferhan Gezici Korten Konaklama Sektörü Tedarik İlişkilerinin Analizi: Alanya Örneği 28.06.2018 Ders Detayları
Asuman Özer Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu Separability Properties of Agranovich-Vishik Type Elliptic Operators in Banach Space Valued Function Classes 28.06.2018 Ders Detayları
Duysal Demirbaş Prof. Dr. Şebnem Timur Öğüt Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Tasarım Tanım Belgelerinin Yeni Nesil Öğrenen Özellikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Model Önerisi 28.06.2018 Ders Detayları
Semra Zuhal Birol Prof. Dr. Levent Trabzon Investigation on the Effects of Mechanical Forces on Endothelial and Monocytic Cell Behaviour by using Microfluids Systems 28.06.2018 Ders Detayları
Deniz Kumlu Doç. Dr. Işın Erer New Clutter Removal Methods for Through Obstacle Target Detection 25.06.2018 Ders Detayları
Esin Hasgül Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy Konut Tasarımı ve Kullanımında Esneklik Temelli Yaklaşımların Değerlendirilmesi 25.06.2018 Ders Detayları
Ünzile Yenial Prof. Dr. Gülay Bulut Atık Suların Temizlenmesinde Mineral Kökenli Atıklardan Adsorbent Geliştirilmesi 25.06.2018 Ders Detayları
Shaıkh Asad Alı Dılawary Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu An Investigation on Enhancement in Wear Resistance of Hardfacings 21.06.2018 Ders Detayları
Ashkan Mansourı Prof. Dr. Alper Ünlü İran Tebriz Konutlarında Ana Yaşam Mekanındaki Evrimin Sentaktik İrdelenmesi 21.06.2018 Ders Detayları
Burcu Çiğdem Yılmaz Doç. Dr. Seden Acun Özgünler A Performance Based Decision-Making Approach for Insulation Material Selection: A Social Housing Case 21.06.2018 Ders Detayları
Esra Yazıcı Gökmen Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Türkiyede Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Doğal Alanların Etkin Korunması ve Planlanması için Bir Sistem Önerisi: Datça-Bozburun Örneği 20.06.2018 Ders Detayları
Onur Karahan Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller Yapım Tekniği Olarak Türkiye de Betonarmenin Erken Kullanımı ve Gelişim Sürecinde HENNEBIQUE Betonarme Sistemi ve Koruma Sorunları 19.06.2018 Ders Detayları
Onur Usta Prof. Dr. Emin Korkut Gemi Pervanelerinde Kavitasyon ve Kavitasyon Erozyonu Modellemesi 18.06.2018 Ders Detayları
Elif Tuğba Yalaz Prof. Dr. Gülten Aslıhan Ünlü Çubuk ve Panel Giydirme Cephe Sistemlerinin Yaşam Dönemi Performanslarının Deneysel Olarak Belirlenmesi 18.06.2018 Ders Detayları
Onur Şencan Prof. Dr. Hakan Temeltaş Quantized Feedback Control of Autonomous Robats 18.06.2018 Ders Detayları
Sıtkı Güner Prof. Dr. Aydoğan Özdemir Elektrikli Araç Otoparklarının Dağıtım Sistemi Güvenilirliğine Etkilerinin İncelenmesi 12.06.2018 Ders Detayları
Velıka Ivkovska Prof. Dr. Aygül Ağır Formation of An Ottoman Town in The Balkans: The Case Study of Kavala 12.06.2018 Ders Detayları
Velıka Ivkovska Prof. Dr. Aygül Ağır Formation of An Ottoman Town in The Balkans: The Case Study of Kavala 12.06.2018 Ders Detayları
Emre Yıldırım Dr. Öğr. Üyesi Levent Ali Kavurmacıoğlu Eksenel Türbin Kanatları Arasındaki Aerodinamik Kayıpların Azaltılması Yöntemlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi 07.06.2018 Ders Detayları
Gül Ünal Prof. Dr. Ayşegül Meriçboyu Development of an Intermediate Layer for Multilayer Hoses used in Turbo Lines of Motor Vehicles 07.06.2018 Ders Detayları
Musa Nurullah Yazar Dr. Öğr. Üyesi Sıddık Murat Yeşiloğlu Path Defined Directed Graph Vector (Pgraph) Method for Multibody Dynamics 31.05.2018 Ders Detayları
Cemile Erarslan Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay Saray (Tekirdağ) ve Pınarhisar (Kırklareli) Kömürlerinin Sülfür ve İz Element İçeriğinin Kökeni ve Kömürlerin Çevresel Etkisinin Hidrojeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi 31.05.2018 Ders Detayları
Cansu Aydoğan Prof. Dr. Yusuf Yağcı Photochemical Routes to Hyperbranched Polymers 31.05.2018 Ders Detayları
Hanzade Kuğu Baş Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Uluslararası Hızlı Servis Restoranlarının Ticari Alan Analizine Dayalı Bir Yer Seçimi Modeli Önerisi 30.05.2018 Ders Detayları
Parya Hashemımyandoab Prof. Dr. Fatma Bedia Berker Analytical Studies on Traditional Iranian Herbs 28.05.2018 Ders Detayları
Veysel Çoban Doç. Dr. Sezi Çevik Onar Modeling Turkeys Solar Energy Potential Under Different Conditions 23.05.2018 Ders Detayları
Raed M S Elkhaldı Prof. Dr. İsmail Koyuncu Deniz Suyu Arıtımı için Yeni İnce Film Kaplamalı İleri Ozmoz (İO) Membranı Üretimi, Karakterizasyonu ve Uygulanması 22.05.2018 Ders Detayları
Zeynep Deniz Yaman Galantını Prof. Dr. Azime Tezer Urban Resilience As a Policy Paradigm for Sustainable Urban Planning and Urban Development: The Case of İstanbul 21.05.2018 Ders Detayları
Halil Saraçoğlu Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt Metan Yakıtlı Sıkıştırmalı Ateşlemeli Motorlarda Dizayn Parametrelerinin Performans ve Emisyona Etkilerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi 17.05.2018 Ders Detayları
Sibel Boran Prof. Dr. Emre Onur Kahya Quantum Effects on Conformally Coupled Scalars During Inflation 16.05.2018 Ders Detayları
Alper Öner Doç. Dr. Gülay Öke Günel Multilayer Mean Field Differantial Games in Multi-Agent Systems and An Application in Intelligent Transportation 11.05.2018 Ders Detayları
Mehmet Avcu Prof. Dr. İsmail Ahmet Güney Gemi Yapılarının Vibro-Akustik Yaklaşımı İle Titreşim ve Akustik Açısından Optimum Hale Getirilmesi 11.05.2018 Ders Detayları
İsminur Gökgöz Erkoç Prof. Dr. Fatma Seniha Güner Research on The Mechanical and Morphological Properties of Microfibrillar Reinforced PET/PP Blends at Various Processing Rotues 11.05.2018 Ders Detayları
Esra Gürbüz Yıldırım Prof. Dr. Gülen Çağdaş Kentsel Dokunun Değerlendirilmesi için Mekan Dizimi ve Fraktal Analize Dayalı bir Yöntem 11.05.2018 Ders Detayları
Bala Ekinci Şans Prof. Dr. Recep Fahri Esenli Kuzeybatı Trakya da (Lalapaşa- Pınarhisar) İslambeyli Formasyonunun ve Bentonit Oluşumlarının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Teknolojik Özellikleri 10.05.2018 Ders Detayları
Bala Ekinci Şans Prof. Dr. Recep Fahri Esenli Kuzeybatı Trakya da (Lalapaşa-Pınarhisar) İslambeyli Formasyonunun ve Bentonit Oluşumlarının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Teknolojik Özellikleri 10.05.2018 Ders Detayları
Zeynep İnan Ocak Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Tanyeli Anadolu Orta Çağ Anıtsal Yapılarında 20. ve 21. Yüzyıl Onarımları 08.05.2018 Ders Detayları
Recep Kaya Prof. Dr. İsmail Koyuncu Membran Biyoreaktörlerde Titreşim ile Tıkanma Kontrolü 08.05.2018 Ders Detayları
Esra Boz Prof. Dr. Nurcan Tüzün Computational Design of Organic Reactions Via Mechanistic Approaches 07.05.2018 Ders Detayları
Onur Albostan Prof. Dr. Metin Gökaşan Flight Control System Design of F-16 Aircraft using Robust Eigensructure Assignment 07.05.2018 Ders Detayları
Ali Cem Kuzu Doç. Dr. Özcan Arslan Tanker Terminal Bağlama Operasyonlarının Modellenmesi 03.05.2018 Ders Detayları
Serkan Arslan Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu Geleneksel Proje Temin Sistemlerinin Eleştirisi ve Alternatif Bir Model Olarak Başarım Tabanlı Yapım 03.05.2018 Ders Detayları
Erol Duymaz Prof. Dr. Hakan Temeltaş Otonom Araçların Yöngüdümünde Paf Tabanlı EZKH Yönteminin Geliştirilmesi 30.04.2018 Ders Detayları
Bestenur Yalçın Prof. Dr. Candan Erbil Temel Bileşeni N-İzopropilakrilamit olan, Özellikleri Değiştirilmiş Kompozit Hidrojellerin Şişme, İlaç Salım ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi 27.04.2018 Ders Detayları
Ahmet Selçuk Başarıcı Doç. Dr. Tanzer Satır Türkiyede Deniz Dış Ticaretine İlişkin Boş Konteyner Hareketlerinin İncelenmesi 26.04.2018 Ders Detayları
Aylin Met Özyurt Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Investigating the Effect of Pre- Concentration Technique on the Extraction of Volatile Organic Compounds In Beef and Theır Changes Under Dynamic Storage Conditions 25.04.2018 Ders Detayları
Velıka Ivkovska Prof. Dr. Aygül Ağır Formation of An Ottoman Town in The Balkans: The Case Study of Kavala 24.04.2018 Ders Detayları
Murat Özdemir Prof. Dr. Ahmet Ergin Elastic-Plastic Collapse Analysis of Stiffened Ship Panels 20.04.2018 Ders Detayları
Şükran Cenikli Başeren Prof. Dr. Ahmet Gül N ve O Donör Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Bor Türevleri ile Etkileşimleri 20.04.2018 Ders Detayları
Bilgen Manzakoğlu Prof. Dr. Özlem Er Küresel Değer Zincirlerinde Yükselme Stratejileri ve Tasarım Yönetimi Kabiliyetleri Arasındaki İlişkilerin Türk Elektrik-Elektronik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinden İncelenmesi 20.04.2018 Ders Detayları
Saıd Abdelmoneım Abdelwahab Emam Saıd Abdelmoneım Abdelwahab Emam Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul Çelebi Design and Performance Analysis of Relay-Based Cooperative Overlay Cognitive Radio Networks 20.04.2018 Ders Detayları
Beyzanur Çayır Ervural Prof. Dr. Ramazan Evren Yenilenebilir Enerji Planlaması için Bütünleşik Çok Amaçlı Bir Karar Modeli Önerisi 20.04.2018 Ders Detayları
Ali Coşkun Kiracı Prof. Dr. Fatma Gönül Toz Gerçek Zamanlı Kinematik (GZK) GPS Yöntemi ile Fotogrametrik Uygulamalar ve Doğruluk Araştırması 11.04.2018 Ders Detayları
Mohammed S.m. Mahdı Doç. Dr. Veysel Murat İstemihan Genç Wide Area Measurement Based Early Prediction and Corrective Control for Transient Stability in Power Systems 11.04.2018 Ders Detayları
Nazlı Tümerdem Medaric Prof. Dr. Arzu Erdem Between Geography and Transport Infrastructure: A Walking Research of Northern İstanbul 10.04.2018 Ders Detayları
Cem Meriç Prof. Dr. Haluk Erol Development of Methodologies and Their Applications on The Improvement of Vehicle NVH Performance 10.04.2018 Ders Detayları
Ertuğrul Bilgin Prof. Dr. Abdullah Hilmi Lav Kent içi Yollarda Hız Kesici Platform ve Tümsek Profillerinin Sürüş Konforu Üzerindeki Etkilerinin Arazi Testleri, Nümerik ve Analitik Modeller Vasıtasıyla Belirlenmesi 05.04.2018 Ders Detayları
Mehmet Fatih Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Barlas Özden Çağlayan Türkiye deki Çelik Demiryolu Köprülerinin Deprem Etkisi Altında Olasılıksal Yöntemler Yardımı ile İncelenmesi 02.04.2018 Ders Detayları
Müge Çetin Doç. Dr. Hakan Durmaz Metal-Free Modification of Polyesters Involving Reactive Triple Bond in The Main Chain 02.04.2018 Ders Detayları
Bilal Ervural Doç. Dr. Özgür Kabak Birikimli Kanı Dereceleri Yaklaşımına Dayalı Yeni Bir Grup Karar Verme Yöntemi 30.03.2018 Ders Detayları
Ahmet Talha Üzümcü Prof. Dr. Orhan Güney Self-Healing Nanocomposite DNA Hydrogels with High Mechanical Strength 27.03.2018 Ders Detayları
Sawsan S.a. Saıd Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan Expression Profiling of Helicobacter-activated Regulatory B cells 27.03.2018 Ders Detayları
Zeynep Ceran Keçici Prof. Dr. Deniz Mazlum Davud Paşa Külliyesi Yapıları ile Yakın Çevresinin Tarihsel Gelişimi ve Koruma Sorunları 27.03.2018 Ders Detayları
Mete Yücel Prof. Dr. Cenap Şahabettin Özben Modeling and Design of A Buried Explosive Detector Based on Neutron Scattering 22.03.2018 Ders Detayları
Bahar Yavuztürk Gül Prof. Dr. İsmail Koyuncu Isolation of Novel Quorum Quenching Bacteria for the Control of Membrane Biofouling and the Effect of Bacillus sp. T5 and Delftia sp. T6 on Microbial Community Structure in Membrane Bioreactor 22.03.2018 Ders Detayları
Dicle Kızıldere Doç. Dr. Zeynep Günay Are There Local Limits to Gentrification: The Context of Tophane 22.03.2018 Ders Detayları
Canan Uslan Doç. Dr. Behice Şebnem Sesalan Sonogashira Kenetlenme Reaksiyonu İle Polietilenglikol Metil Eter-2000 Sübstitüe Yeni Makromoleküllerin Sentezi,Fiziksel ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi 19.03.2018 Ders Detayları
Mohammed Zıa Mohammed Zıa Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker Possibilities of Procedural Functions Usage in GIS Based Development 13.03.2018 Ders Detayları
İlker Yağlıdere Prof. Dr. Ece Olcay Güneş Novel Methods for Calculating The Demagnetization Factor of Ring-Core Fluxgate Sensors 13.03.2018 Ders Detayları
Refik Arat Prof. Dr. Nurseli Uyanık Bazı Doğal ve Sentetik Katkıların Termoplastiklere Etkilerinin İncelenmesi 05.03.2018 Ders Detayları
Berfu Güley Gören Prof. Dr. Ayşe Lale Berköz Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Üniversite Kampüs Alanlarının Tasarım Stratejilerinin Geliştirilmesi: İstanbul Teknik Üniversitesi Kampüs Örneği 27.02.2018 Ders Detayları
Özlem Orhan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca Symmetry Group Classification of Some Problems in Mathematical Physics 14.02.2018 Ders Detayları
Abdelrahman Khalıfa Hussıen Khalıfa Prof. Dr. Ziyadin Çakır Morphotectonic Analysis and Remote Sensing of The East Anatolian Fault, Eastern Turkey 13.02.2018 Ders Detayları
Esma Gizem Daşkıran Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu Dayanım ve Dayanıklılık Açısından Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Tabakalı Kompozitlerin Geliştirilmesi 13.02.2018 Ders Detayları
Serhat Yılmaz Prof. Dr. Metin Orhan Kaya Dynamic and Aeroelastic Analysis of A Wind Turbine Blade Modeled as A Thin-Wallet Composite Beam 09.02.2018 Ders Detayları
Hande Sezgin Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp Investigation and Enhancement of The Mechanical Properties of The Fabric Reinforced Hybrid Composites 07.02.2018 Ders Detayları
Burcu Apak Gülsever Prof. Dr. Filiz Şahin Production and Characterization of Spark Plasma Sintered Boron Carbide Ceramic Composites Suitable for Ballistic Use 06.02.2018 Ders Detayları
Deniz Özenli Prof. Dr. Hulusi Hakan Kuntman New Opportunities in MOS Only Filter Design 06.02.2018 Ders Detayları
Elgiz Başkaya Prof. Dr. İbrahim Özkol Heat Transfer Modes Enhancement by Using Magnetic Nanofluids 06.02.2018 Ders Detayları
Cihat Bora Yiğit Doç. Dr. Pınar Boyraz Baykaş Novel Mechanism and Controller Design for Hybrid Force-Position Control of Humanoid Robots 02.02.2018 Ders Detayları
Ertuğrul Bayraktar Doç. Dr. Pınar Boyraz Baykaş Manipulation of Visually Recognized Objects Using Deep Learning 02.02.2018 Ders Detayları
Kahraman Yumak Doç. Dr. Şükran Emel Önal Wavelet-Based Parameter Estimation of High Voltage Impulse Signals 01.02.2018 Ders Detayları
Gönenç Göçmengil Prof. Dr. Zekiye Karacık Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) İlçeleri Arasında Yer alan Senozoyik Yaşlı Magmatik Birimlerin Petrojenezi ve Bölgenin Jeotektonik Evriminin Araştırılması 31.01.2018 Ders Detayları
Davut Yılmaz Prof. Dr. İbrahim Özkol Uçak Bakım Tahsis Sürelerinin Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yönem Geliştirilmesi 31.01.2018 Ders Detayları
Aslı Sabuncu Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri Kullanılarak Deprem Sonrası Değişim Saptama Analizi ile Bina Hasar Tahmini 30.01.2018 Ders Detayları
Mine Tunçok Sarıberberoğlu Prof. Dr. Alper Ünlü Eğitim Binalarında Mekansal Davranışın Dizimsel (Sentaktik) İrdelenmesi 26.01.2018 Ders Detayları
Ayşe Kılıç Prof. Dr. İsmail Yılmaz Taptık Mühendislik Eğitiminin Öğrenci Bakış açısıyla Değerlendirilmesi: İTÜ Örneği 26.01.2018 Ders Detayları
Çağla Burçin Akdoğan Prof. Dr. Nimet Uray The Short-Term and Long-Term Impact of Marketing Related Factors on Business Performance 24.01.2018 Ders Detayları
Abdulhalim Kılıç Doç. Dr. Fatma Neşe Kök Constructing Platforms For Investigation of The Interaction of The Cells With Supported Lipid Membranes 22.01.2018 Ders Detayları
Buğrayhan Biçkici Arıkan Prof. Dr. Ercan Kahya Kuraklık İndislerinin Hidroklimatolojik Verilere Dayalı Tahmini 16.01.2018 Ders Detayları
Erdem Akay Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen Structural Health Monitoring of FRP Composites using FBG Sensors 15.01.2018 Ders Detayları
Alpaslan Burak Eliaçık Prof. Dr. Takuhi Nadia Erdoğan Konu Tabanlı Sosyal Topluluklar için Etkili Kullanıcı Ağırlıklandırılmış Duygu Analizi Yöntemi 15.01.2018 Ders Detayları
Zeına El Ahdab Prof. Dr. Funda Akleman Yapar Three-Dimensional Analysis of Radiowave Propagation Over Regular and Irregular Perfectly Conducting Terrain 12.01.2018 Ders Detayları
Meryem Uzun Per Prof. Dr. Muhittin Gökmen Face Recognition with Local Walsh Transform 10.01.2018 Ders Detayları
Miray Baş Yıldırım Prof. Dr. Mine Özkar Kabakçıoğlu Urban Transformation in Education: A Computational Model 10.01.2018 Ders Detayları
Başak Untuç Prof. Dr. İskender Atilla Reyhancan Design of A Prototype Apparatus for On-Line Elemental Analysis using Nuclear Techniques 08.01.2018 Ders Detayları
Burcu Nalbantoğlu Prof. Dr. Yusuf İlker Topcu A Decision Model For Customer Order Prioritization and Facility Layout Desing, A Case Study For Structural Steel Production In Construction Industry 04.01.2018 Ders Detayları

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2017 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Umut Taç Prof. Dr. Leyla Tavacıoğlu Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Yeteneklerinin Durumsal Farkındalık Açısından Modellenmesi 29.12.2017 Ders Detayları
Ferhat Babür Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Yalın İlkelere Dayalı Aksiyomlar Yardımı ile Tasarımı ve Tersanelere Uygulanması 29.12.2017 Ders Detayları
Fatih Kasap Prof. Dr. Mustafa Özdemir Santrifüj Kuvvet Altında Tekstil İçerisindeki Su Hareketinin İncelenmesi 29.12.2017 Ders Detayları
Hüseyin Kutay Tinç Prof. Dr. Mehmet Nahit Serarslan Tedarik Zincirinde İşbirlikçi Oyun Kuramı Kullanılarak Adil Kâr Paylaşımının Yapılması ve Enerji Sektöründe Uygulamalar 29.12.2017 Ders Detayları
Tayfun Bel Prof. Dr. Cüneyt Arslan Multi-Scale Self-Healing Nanocomposite Shielding Material for Aerospace 29.12.2017 Ders Detayları
Mehmet Başaran Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan Energy Efficient Approaches for Spectrum Sensing and Channel Estimation 28.12.2017 Ders Detayları
Cemile Sanem Ersine Masatlıoğlu Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu Mimari Tasarım Eğitiminde Stüdyo Kültürü Araştırması: Öğrenen-merkezli Ortamın Yansımaları 28.12.2017 Ders Detayları
Gökhan Altın Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul Çelebi Low-Complexity Detection and Cooperative Communication for Spatial Modulation Systems 27.12.2017 Ders Detayları
Esma Gizem Daşkıran Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu Dayanım ve Dayanıklılık Açısından Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Tabakalı Kompozitlerin Geliştirilmesi 27.12.2017 Ders Detayları
Emrah Erdem Ufluoğlu Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu Ana Sisteme Bağlı Bir Mikro Şebeke için Gün İçi Elekrik Piyasasına Dayalı Çizelgeleme 27.12.2017 Ders Detayları
Murat Silsüpür Prof. Dr. Belgin Türkay Elektrik Şebekelerinde Fliker Sorumluluk Oranlarının Belirlenmesi 27.12.2017 Ders Detayları
Emine Ceren Eyigüler Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz A Comprehensive Study of Storm-Time Joule Heating using Combined Observations and Coupled Space Weather Models 27.12.2017 Ders Detayları
Nagihan Sezgin Prof. Dr. Muhammet Kürşat Kazmanlı Katodik Ark Elektron Metal İyon İşlemi İle Ni-Ti Sisteminde Difüzyona Bağlı Faz Oluşumlarının İncelenmesi 25.12.2017 Ders Detayları
Nurderen Özbek Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Yaşam Dünyası Bağlamında Geleneksel Konut Yerleşmelerinin Sürdürülebilirliği ve Kastamonu Örneği 25.12.2017 Ders Detayları
Muhammed Nesih Demirdağ Prof. Dr. Zübeyde Öztürk Balastsız Üstyapıda Ray Ondülasyonunun Maliyet Oprimizasyonuna Göre Bakım Periyodunun Belirlenmesi 25.12.2017 Ders Detayları
Mehmet Mustafa Daşkıran Doç. Dr. Mustafa Gençoğlu Çimento Esaslı Kompozitlerden Üretilen Yapı Elemanlarının Mekanik Davranışlarının Deneysel Olarak İncelenmesi 25.12.2017 Ders Detayları
Caner Şentürk Prof. Dr. İbrahim Özkol Development of Methods for Reducing Scheduled Maintenance Downtime of Aircraft 20.12.2017 Ders Detayları
Engin Tunalı Doç. Dr. Mustafa Tevfik Özlüdemir Monitoring Tropospheric Water Vapor Variations with PPP During Severe Weather 15.12.2017 Ders Detayları
Dilek Coşkun Prof. Dr. Nurcan Tüzün Modeling The Mechanism of Ester - Substituted Alkynes in Acyloxy Migration Followed by Various Cycloaddition Reactions 15.12.2017 Ders Detayları
Zeynep Tarçın Turgay Prof. Dr. Alper Ünlü Mekansal Belleğin Orta Öğretim Binaları Bağlamında İrdelenmesi 15.12.2017 Ders Detayları
Sinem Güler Prof. Dr. Sezgin Altay Demirbağ Özel Yarı-Einstein Manifoldları 11.12.2017 Ders Detayları
Ayşegül Mutlu İngök Doç. Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Bazı Esansiyel Yağların Campylobacter spp. Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi 04.12.2017 Ders Detayları
İlgi Toprak Prof. Dr. Alper Ünlü Zamansallık ve Mekansallık Bağlamında Heterotopyaların Sentaktik ve Semantik İrdelenmesi 04.12.2017 Ders Detayları
Sezgi Giray Küçük Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller Çatalca Vilayetindeki Tarihi Kırsal Alan Camilerinin Mimari Analizi ve Koruma Sorunları 27.11.2017 Ders Detayları
Cansu Akarsu Dülgar Prof. Dr. İbrahim Ersin Serhatlı Synthesis of Low Noise, Fast Drying Packaging Tape Adhesive Via Emulsion Polymerization 22.11.2017 Ders Detayları
Mehmet Buğdaycı Prof. Dr. Onuralp Yücel Mg-Sr Alaşımları Üretimi Amacıyla MgO, SrO Sisteminin Redüksiyon Koşullarının İncelenmesi 21.11.2017 Ders Detayları
Pınar Şahin Prof. Dr. Sinan Mert Şener Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze İstanbulda Değişen Konut Söyleminin Reklamlar Üzerinden Analizi 21.11.2017 Ders Detayları
Melek Deniz Paker Yrd. Doç. Dr. Murat Çınar An Experimental Investigation of In Situ Combustion in Fractured Heavy Oil Systems 20.11.2017 Ders Detayları
Gözde Gül Şahin Prof. Dr. Eşref Adalı Building of Turkish Propbank and Semantic Role Labeling of Turkish 20.11.2017 Ders Detayları
Murat Aksel Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı Göllerdeki Hidrodinamik Dengeye Sismik Salınımların Etkisinin Araştırılması 13.11.2017 Ders Detayları
Fatma Zehra Sağırlı Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı Development of Multi-Layer Conductive Polymer Nanocomposites for Electromagnetic Shielding Application 10.11.2017 Ders Detayları
Cem Dolu Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Dolaşımlı Akışkan Yatağın Hidrodinamik ve Isıl Matematik Modellemesi 10.11.2017 Ders Detayları
Sesil Erkan Prof. Dr. Fatma Bedia Berker Biyoaktif Maddelerden Berberin, Ursolik Asit ve Oleanolik Asidin Bitkilerde Tayini için Yeni Kromatografik Yöntemler 10.11.2017 Ders Detayları
Mevlüt Arslan Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Molecular and Physiological Investigation of Longevity in Yeast 10.11.2017 Ders Detayları
Mehmet Özer Havlucu Prof. Dr. Kadir Kırkköprü A Numerical Study on The Interaction of Flow and Combustion in Solid Propellant Rocket Motors 08.11.2017 Ders Detayları
Gülçin Tekin Özkan Doç. Dr. Fethi Kadıoğlu Quasi - Static and Dynamic Analysis of Viscoelastic Plates 07.11.2017 Ders Detayları
Ömer Faruk Yılmaz Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu Çift Kaynak Kısıtlı Melez Hücresel Üretim Sisteminde Parti ve Çalışan Çizelgeleme Problemleri için Bütünsel Bir Yöntembilim ve Uygulaması 03.11.2017 Ders Detayları
Ayşenur Budak Prof. Dr. Alp Üstündağ Lojistik Sektörü Karayolu Taşımacılığında Dinamik Fiyat Tahmin Sisteminin Tasarlanması 03.11.2017 Ders Detayları
Tuğba Özdal Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Investigating The Antioxidant and Antibacterial Properties of Propolis and Its Potential Use in Some Food Products 02.11.2017 Ders Detayları
Selim Dilmaç Prof. Dr. Tamer Ölmez Elektrokardiyogram Verilerinin Yapay Arı Kolonisi (ABC) Algoritması Analizi ile Analizi 31.10.2017 Ders Detayları
Pınar İnci Koçak Prof. Dr. Alper İlki Field Testing and Model Updating of Typical RC Buildings for Damage Identification 31.10.2017 Ders Detayları
Ahmet Aydoğan Prof. Dr. Funda Akleman Yapar Kısmi Yüklü Dalga Kılavuzları için Mikrodalga Cihazı Tasarımının Ters Saçılma ve Optimizasyon Problemi Olarak İncelenmesi 30.10.2017 Ders Detayları
Gülru Kayık Prof. Dr. Nurcan Tüzün In Silico Design of hERG Non-Blocker Compounds with Retained Pharmacological Activity Using Multi-Scale Molecular Modeling Applications 30.10.2017 Ders Detayları
Bürge Elvan Erginli Prof. Dr. Tüzin Baycan The Social Space of Relations: Local and Nonlocal Networks of Migrants in İstanbul 26.10.2017 Ders Detayları
Kübra Çelik Doç. Dr. Hakan Özgür Özer Topolojik Yalıtkanların ve Topolojik Süperiletkenlerin Manyetik Özelliklerinin Taramalı Uç Mikroskopları (TUM) Teknikleri ile Araştırılması 19.10.2017 Ders Detayları
Burcu Güldiken Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Effects of Liposom Encapsulation, Spray Drying, And Ascorbic Acid Presence on Color Stability of Black Carrot Anthocyanins 18.10.2017 Ders Detayları
Ziya Ercan Prof. Dr. Metin Gökaşan Design and Implementation of A Torque-Based Predictive Steering Assitance for Human-Centered and Safe Autometed Driving 16.10.2017 Ders Detayları
Neşe Ganiç Sağlam Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach to Identify Achievable Nearly-Zero Energy Building Targets for Existing Building Retrofits 11.10.2017 Ders Detayları
Kemal Ferit Çetintaş Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz Türkiye de Konut Binalarının Yaşam Döngüsü Sürecinde Enerji ve Maliyet Açısından Etkin Tasarım Alternatiflerinin Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi 10.10.2017 Ders Detayları
Harun Ekinoğlu Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat Measuring and Visualization of Urban Morphology using Information Entropy Theory 05.10.2017 Ders Detayları
Adil Orçun Kaya Doç. Dr. Hasan Yıldırım Farklı Kökenli Agregalarla Üretilmiş Normal Ve Yüksek Mukavemetli Betonlarda Agrega Konsantrasyonunun Mekanik Özelliklere Etkisi 03.10.2017 Ders Detayları
Tolga Kayacan Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu Spor Perakende Sektörünün Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği 29.09.2017 Ders Detayları
Gözde Taşçı Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach to Increase Energy Efficiency of Luxury High-Rise Residential Buildings Through an Advanced Facade Component 28.09.2017 Ders Detayları
Selim Aksoy Yrd. Doç. Dr. Yalçın Durmuşoğlu Limon Topluluk Sistemi, Kara Terminali Demiryolu Bağlantısı ve Sahil Güç Besleme Sistemi Olanakları İle Çok Amaçlı Bir Limanın Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi 22.09.2017 Ders Detayları
Deniz Karataş Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Mesoporoz Malzemeler İle 5-Fluorourasil İlacının Hedefli Salımının Deneysel ve Teorik Olarak Çalışılması 22.09.2017 Ders Detayları
Burcu Bütün Prof. Dr. Turan Öztürk Bilgisayar-Destekli Antikolinesteraz Flavonoid Türevlerinin Sentezi ve İntraoperatif Kanser Görüntüleme Özelliklerinin İncelenmesi 20.09.2017 Ders Detayları
Nevin Aslı Can Bilge Yrd. Doç. Dr. Luca Orlandı Paul Bonatzın Türkiye Yılları: 1916,1927, 1942,1943-1954 15.09.2017 Ders Detayları
Nuray Kızıldağ Prof. Dr. Nuray Uçar Nanokompozit Yapılı Lif Tasarımı ve Geliştirilmesi 14.09.2017 Ders Detayları
Sema Gündüz Işık Prof. Dr. Süleyman Akman Yüksek Çözünürlüklü Moleküler Absorpsiyon Spektrometri İle Kükürt Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi 14.09.2017 Ders Detayları
Gülnur Selda Uyanık Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ New Approaches For Quality of Service Provisionning In Cognitive Radio Networks 11.09.2017 Ders Detayları
Alper Özcan Prof. Dr. Şule Öğüdücü Homojen ve Heterojen Evrimsel Sosyal Ağlarda Bağlantı Tahmini 25.08.2017 Ders Detayları
Güner Ekşi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu Life Cycle Assesment Of Combined Bioheat and Biopower Production and Cost: Simulated Case Studies Based On Combustion Utilizing Turkish Oak (Quercus Cerris L.) Coppices 25.08.2017 Ders Detayları
Dilek Dalgakıran Prof. Dr. Fatma Seniha Güner Development Of Molecularly Imprinted Hydrogels For Drug Release Systems 24.08.2017 Ders Detayları
Anıl Yılmaz Prof. Dr. Turan Öztürk Semi-And Total Synthesis of Bioactive Neoclerodane Diterpenes 24.08.2017 Ders Detayları
Hakan Karataş Prof. Dr. Ali Taner Derbentli Üzerinde Isı Kaynakları Bulunduran Bir Kavite İçerisindeki Isı Geçişinin İncelenmesi 24.08.2017 Ders Detayları
Peıman Alıpour Sarvanı Prof. Dr. Alp Üstündağ Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin Modellenmesi, Analizi ve Planlanması 24.08.2017 Ders Detayları
Ece Kalaycıoğlu Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach To Evaluate The Nearly Zero Energy Concept Of Epbd Recast At Dıstrict Scale 23.08.2017 Ders Detayları
İrem Ayşe Kanneci Altınışık Doç. Dr. Fatma Neşe Kök Utilization of Nanofibers in Tissue Engineering 18.08.2017 Ders Detayları
Ömer Cihan Yrd. Doç. Dr. Osman Akın Kutlar Döner Pistonlu Wankel Motoru Ve Çevrim Atlatma Sisteminin Deneysel Ve Kuramsal Olarak İncelenmesi 17.08.2017 Ders Detayları
Abdurrahman Demirci Yrd. Doç. Dr. Osman Akın Kutlar İçten Yanmalı Motorlarda Farklı Yanma Odası Geometrilerinin Performans Ve Emisyonlara Etkisi 17.08.2017 Ders Detayları
Çağlar Uyulan Prof. Dr. Metin Gökaşan Demiryolu Araçları İçin Yeniden Tutunma Kontrolünün Ve Kararlılık Analizlerinin Yapılması 17.08.2017 Ders Detayları
Gökçer Okumuş Prof. Dr. Handan Türkoğlu Kentsel Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi için CBS Tabanlı Bir Model Önerisi 16.08.2017 Ders Detayları
Özge Mutlu Prof. Dr. Serdar Yaman Modeling and Experimental Approaches in Biomass Pyrolysis: Artificial Neural Network Application Guard-Bed Reactor Integration 09.08.2017 Ders Detayları
Taner Gökçen Prof. Dr. Turan Öztürk Yeni Sekonder Sülfonamidlerin Sentezi ve İn Vitro Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi 07.08.2017 Ders Detayları
Sabahat Topuz Kiremitçi Prof. Dr. Haluk Gerçek Kentsel Ulaştırmada Erişilebilirlik ve Ödenebilirlik için Model: İstanbul Örneği 01.08.2017 Ders Detayları
Mansur Çelebi Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen Design, Analysis and Verification of Conventional and Non-Conventional Cylindrical CFRP Composite Shell with Optimized Cutout Under the Effect of Combined Loading 28.07.2017 Ders Detayları
Ceyhun Tola Prof. Dr. Melike Nikbay Çok Disiplinli Yaklaşımla Katı Yakıtlı Roket Motoru Yapısal Dayanım Ve İç Balistik Performans Optimizasyonu 24.07.2017 Ders Detayları
Gökhan Seçinti Doç. Dr. Berk Canberk A Software Defined Network Framework in 5G Wireless Systems 20.07.2017 Ders Detayları
Burcu Özdemir Prof. Dr. Mehmet Ocakçı Measuring Effects Of Urban Design Criteria On Environmental Phychology 19.07.2017 Ders Detayları
Çiğdem Kadaifçi Yrd. Doç. Dr. Umut Asan Kalitatif Çapraz Etki Analizinde Etkileşimi Ve Belirsizliği Dikkate Alan Yeni Bir Yaklaşım 14.07.2017 Ders Detayları
Melahat Cihan Prof. Dr. Metin Orhan Kaya Dynamic Instability of A Slender Flexible Aerospace Vehicles 14.07.2017 Ders Detayları
Abdulmecit Gökçe Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Proteomic And Genetic Analyses Of Heat-Resistant Rhodobacter Capsulatus Mutants With Modified Hydrogen Production Capacity 12.07.2017 Ders Detayları
Can Boyacıoğlu Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması 07.07.2017 Ders Detayları
Meriç Demir Kahraman Prof. Dr. Handan Türkoğlu Reclaiming The City Square; Social Production Of Public Space Sultanahmet-Beyazıt-Taksim Republican Squares 07.07.2017 Ders Detayları
Murat Aksel Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı Göllerdeki Hidrodinamik Dengeye Sismik Salınımların Etkisinin Araştırılması 05.07.2017 Ders Detayları
Miray Özkan Eren Prof. Dr. Özlem Özçevik 2000-2017 Yılları Arasında Türkiye de Kentsel Dönüşüm Siyaseti; Kartal Sanayi Alanı Dönüşümü Vakası 05.07.2017 Ders Detayları
Gökçe Erdem Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı Investigation Of The Possible Effect Of Intragenic CpG Island Methylation On mRNA Transcription: MEFV Gene Model 05.07.2017 Ders Detayları
İzzet Göksel Doç. Dr. İlkay Bakırtaş Akar Lattice Solitons In Cubic-Quintic Media 04.07.2017 Ders Detayları
Fulya Başak Sarıyılmaz Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu Corine Sınıflandırmasının Sazlıdere HavzasıÖlçeğinde Tematik Doğruluk Analizi 30.06.2017 Ders Detayları
Hakan Tüzün Şengün Doç. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu SOKAK PAZARININ POETİKASI 30.06.2017 Ders Detayları
Başak Özer Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin Tasarlanmış Kentsel Kamusal Peyzajların Tüketilmesinde Sinema Filmlerinin Rolü 30.06.2017 Ders Detayları
İlhan Gül Doç. Dr. Elif Canfes Weyl Manifoldları Üzerinde Bazı Özel Konneksiyonlar 30.06.2017 Ders Detayları
Berna Göl Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu Leisure As A Concept For Criticism In Architectural Texts 30.06.2017 Ders Detayları
Kerem Beygo Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yüzer Enerji Verimliliğinin Kent Ölçeğinde Planlanması Ve Mekan İle Etkileşimi Milas Örneği 30.06.2017 Ders Detayları
Turgay Eray Doç. Dr. İlker Murat Koç Friction Dynamics of Adhesive Fibrillar Contact 29.06.2017 Ders Detayları
Özden Ormancı Öztürk Prof. Dr. Gültekin Göller Zirkonyum Karbür Esaslı Seramiklerin Spark Plazma Sinterleme Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu 23.06.2017 Ders Detayları
Nilay Sayı Uçar Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel Effect Of High Process Temperature On Carbon And Nutrient Removal Mechanisms In Activated Sludge Systems 23.06.2017 Ders Detayları
Nil Özbek Prof. Dr. Süleyman Akman Method Development For The Determination Of Fluorine By High Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry 22.06.2017 Ders Detayları
Gülçin Kahraman Altaş Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar İstanbul Fenari İsa Camisi / Constantinos Lips Manastır Kilisesi Ve Çevresinin Koruma Sorunları 16.06.2017 Ders Detayları
Sennur Hilmioğlu Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu Çok Aile Konut Tasarımına Yönelik Bir Evrensel Tasarım Modeli 14.06.2017 Ders Detayları
Burcu Bektaş Doç. Dr. Elif Canfes Sonlu Tipten Alt Manifoldlar ve Gauss Tasvirleri 13.06.2017 Ders Detayları
Ayşe Saygün Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Optimization of Production Parameters for Single Cell Oil and Metabolites from Yarrowia Lipolytica Strains 13.06.2017 Ders Detayları
İlknur Demirtaş Prof. Dr. Turan Öztürk Syntheses And Examining The Electrochemical And Spectroscopic Properties Of Fused-Thiophene Based Materials With Benzonytrile Functional Group 06.06.2017 Ders Detayları
Selçuk Baş Prof. Dr. Alper İlki An Investigation On Structural Identification (St-Id) Of Long-Span Bridges For Performance Prediction 06.06.2017 Ders Detayları
Muhammed Yasin Durgun Doç. Dr. Hakan Nuri Atahan Nano Silika Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik, Mekanik Ve İçyapısal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 06.06.2017 Ders Detayları
Cem Haydaroğlu Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik CFRP Elemanlarla Güçlendirilmiş Tüp Kesitli Çelik Çaprazların Histeretik Davranışı 06.06.2017 Ders Detayları
Ersin Alaybeyoğlu Prof. Dr. Hulusi Hakan Kuntman New Possibilities In The Design Of CMOS Frequency Agile Filter 02.06.2017 Ders Detayları
Ayşe Burcu Ertan Doç. Dr. Fatma Neşe Kök In Vitro Skeletal Muscle Model Development Through Co-Culture Of Cells 30.05.2017 Ders Detayları
Görke Gürel Peközer Doç. Dr. Fatma Neşe Kök The Effect Of A Biodegradable Polyethylenglycol-Gel (MX10TM) On The Delivery And Osteogenic Differentiation Of Autologous Tooth Germ Derived Stem Cells (TGSCS) In A Porcine Model 30.05.2017 Ders Detayları
Tuğba Gülfem Kaya Doç. Dr. Mustafa Erkan Karagüler Masif Ve Lamine Ahşabın Durabilitesi Ve Mekanik Özelliklerine Ortam Şartlarının Etkisi 30.05.2017 Ders Detayları
Mustafa Cömert Prof. Dr. Alper İlki Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansları Üzerine Tam Ölçekli Bina Deneyleri Ve Modelleme Önerileri 30.05.2017 Ders Detayları
Havva Esra Tütüncü Prof. Dr. Nevin Gül-karagüler Strategies For Isolation Of Novel Enzymes By Using Metagenomics Approach 30.05.2017 Ders Detayları
Levent Öncel Prof. Dr. Mahmut Ercan Açma Şekil Hafızalı İmplant Malzemelerinin Vücut içi Uygulamalara Yönelik Olarak Geliştirilmesi 25.05.2017 Ders Detayları
Remziye Akdoğan Prof. Dr. Aral Okay Orta Pontidlerdeki Kırıntılı Kretase İstiflerinin Kaynak Alanları 25.05.2017 Ders Detayları
Tüba Sarı Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu 2000 Sonrası İstanbul Konut Mimarlığında Düşey Yoğun Yapılaşma Karakteri Ve İmge Arayışları 24.05.2017 Ders Detayları
Sait Gül Doç. Dr. Özgür Kabak Ticari Banka Kredilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli 17.05.2017 Ders Detayları
Emel Cantürk Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu Konut Üzerinden Bir Mikro-tarih Anlatısı: İstanbul, Bağdat Caddesi 17.05.2017 Ders Detayları
Erdem Üngür Prof. Dr. Arzu Erdem Kentsel Bir Altyapının Biyopolitikası: D-100 Karayolu 16.05.2017 Ders Detayları
Tewodros Assefa Nıgussıe Doç. Dr. Abdüsselam Altunkaynak Modelling Flooding Risk under Urbanization and Climate Change in İstanbul, Turkey 15.05.2017 Ders Detayları
Yuvacan Atmaca Prof. Dr. Semra Aydınlı Mimarlıkta Haz Deneyimi 11.05.2017 Ders Detayları
İsmail Borazan Prof. Dr. Ali Demir An Investigation into Polymer-Based Photovoltaic Fiber Structures 10.05.2017 Ders Detayları
İlkay Özer Erselcan Prof. Dr. Abdi Kükner Nokta Soğurucu Tipi Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü Dizilerinin Hidrodinamik Analizi 09.05.2017 Ders Detayları
Cihat Eryiğit Doç. Dr. Hatice Köse Yazılı Türkçe Dilinden Türk İşaret Diline (TİD) Makine Çevirisi Sistemi 09.05.2017 Ders Detayları
Saliha Saadet Kalender Prof. Dr. Selma Ergin Ultra Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtın Gemilerden Salınan Partikül Madde Ve Gaz Emisyonlarına Olan Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi 09.05.2017 Ders Detayları
Gunjul Bektaş Doç. Dr. Aygül Ağır Üsküpün Kentsel Dokusu (1839 - 1912) 04.05.2017 Ders Detayları
Abdussamet Subaşı Prof. Dr. Hasan Güneş Numerical and Experimental Investigation of Boundary Layer Transition with Active and Passive Flow Control Methods 03.05.2017 Ders Detayları
Baran Alikoç Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç Stability Analysis of Multiple Time-Delay Systems and Design of Time-Delay Filters 27.04.2017 Ders Detayları
Tuba Ünlükara Prof. Dr. Ayşe Lale Berköz Alışveriş Merkezi Yer Seçimi Kriterleri Ve Kullanıcı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği 24.04.2017 Ders Detayları
Ufuk Saim Günay Prof. Dr. Ümit Tunca Multiple Click Reaction Strategy for the Synthesis of Well-Defined Macromolecular Structures 21.04.2017 Ders Detayları
Hande Gür Prof. Dr. Nihal Arıoğlu Tarihi Kagir Cephelerdeki Hasar ve Bozulmaların Tespiti ve İfadelendirilmesi için Bir Model Önerisi: Modelin Galata-Pera Bölgesindeki 19. yy. Yapılarında Sınanması 21.04.2017 Ders Detayları
Moayed Almobaıed Prof. Dr. İbrahim Eksin Inverse Optimal Control For Nonlinear Systems 21.04.2017 Ders Detayları
Özge Cepheli Doç. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt Next Generation Physical Layer Security Framework For Wireless Communications 18.04.2017 Ders Detayları
Berna Morova Yrd. Doç. Dr. Alexandr Jonas Yüksek Enerjili, Şekillendirilmiş Lazer Hüzmeleri İle Saydam Malzeme İşleme Ve Karakterizasyonu 12.04.2017 Ders Detayları
Mustafa Kaan Sağ Prof. Dr. Nejat Turgut Saner Osmanlı Başkenti İstanbul da Britanya Kökenli Misyoner Okulları Ve İskoç Bir Yapı Ustası: Nicholson Burness 12.04.2017 Ders Detayları
Mustafa Çağhan Keskin Prof. Dr. Fatma İlknur Kolay Osmanlı Vilayet-i Rumunun İnşası (Baniler - Vakıflar - Mimari Aktörler): Yörgüç Paşa Ailesinin Mimari Etkinliği (1429 - 1494) 12.04.2017 Ders Detayları
Babak Vaheddoost Prof. Dr. Hafzüllah Aksoy Regressive Stochastic Hydrological Models For Lake Urmia 11.04.2017 Ders Detayları
Ozan Yılmaz Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmiş Volfram Esaslı Kompozitlerin Karakterizasyon Çalışmaları Ve Gama Radyasyon Davranışlarının İncelenmesi 06.04.2017 Ders Detayları
Erkan Doğru Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan Carbon Fiber Based DNA Biosensor Design 30.03.2017 Ders Detayları
Tolga Karazehir Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç Synthesis of Some Functional Conducting Polymers, Characterization, Mott Schottky Analysis and Sensor Applications 29.03.2017 Ders Detayları
Hakan Kaygusuz Prof. Dr. Fatma Bedia Berker Layered And Composite Biopolymers: Mechanical, Physical And Antimicrobial Properties 21.03.2017 Ders Detayları
Edmond Manahasa Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy Place Attachment As A Tool In Examining Place Identity: A Multilayered Evaluation Through Housing In Tirana 20.03.2017 Ders Detayları
Kıvanç Ali Anıl Doç. Dr. Devrim Bülent Danışman Aşırı Denizlerdeki Gemi Hareketlerinin Cisim-Tam Dilim Teorisi Yaklaşımı İle Simülasyona Dayalı Hesaplanması 16.03.2017 Ders Detayları
Aysun Yücetepe Prof. Dr. Beraat Özçelik Spirulina Platensis Proteins: Functional And Physicochemical Properties; Angiotensin-I Converting Enzyme Inhibitory Activity And Bioavailability And Encapsulation By Coacervation Method 14.03.2017 Ders Detayları
Ayşegül Özkavukcu Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu Hoshin Kanri Sistematiği Altında Aksiyomlarla Ürün Ve Süreç Tasarımı: Perakende Sektöründe Bir Uygulama 10.03.2017 Ders Detayları
Seçil Özalp Prof. Dr. Gülden Erkut İstanbulda Neoliberal Kentleşme Dinamikleri: Kamu Yararı Ve Kentsel Rejim Analizi 08.03.2017 Ders Detayları
Emrehan Kutluğ Şahin Prof. Dr. Cengizhan İpbüker Özellik Seçimi Algoritmaları Kullanılarak Heyelanda Etkili Faktörlerin Belirlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi 03.03.2017 Ders Detayları
Oytun Eriş Prof. Dr. Salman Kurtulan Gecikmeli Rezanatör Yöntemine Yeni Bir Yaklaşım 28.02.2017 Ders Detayları
Melek Dinçmen Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy Multifunctional Finishing of Textiles by Plasma Treatment 24.02.2017 Ders Detayları
Tuğba Başargan Özsağıroğlu Prof. Dr. Gülhayat Saygılı Polimer Katkılı Hidroksiapatit Eldesi 22.02.2017 Ders Detayları
Serhan Aydın Aya Prof. Dr. Ekrem Tüfekci Eğri Eksenli Nano Çubukların Düzlem Dışı Statik Ve Dinamik Problemlerinin Yerel Olmayan Elastisite Teorisi İle Analitik Çözümü 15.02.2017 Ders Detayları
Ilgın Nar Prof. Dr. Esin Hamuryudan Carborane And Metallocarborane Functionalized Phthalocyanines 09.02.2017 Ders Detayları
Ayşın Erkan Gürsoy Prof. Dr. Vahap Erdoğdu Representation Theory Of The Symmetric Group 08.02.2017 Ders Detayları
Seda Damla Hatıpoğlu Prof. Dr. Turan Öztürk Bazı Salvia Türlerinin Sekonder Metabolitlerinin Analizi, Genomik Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 08.02.2017 Ders Detayları
Zeynep Esengil Doç. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu Antalyada 1980 Sonrası Yaşanan Dönüşümün Kavramsal İzdüşümleri 07.02.2017 Ders Detayları
Zehra Yıldız Prof. Dr. Hacer Ayşen Önen Dual-Curable Textile Adhesives For Cord/Rubber Applications 07.02.2017 Ders Detayları
Mohanad Dawoud Doç. Dr. Deniz Turgay Altılar Privacy Preserving Search And Data Retrieval From Data Clouds 06.02.2017 Ders Detayları
Tayfun Şengüler Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker Wavelet Frames And Redundant Wavelet Transforms For Fault Detection 06.02.2017 Ders Detayları
Derya Çakır Aydın Prof. Dr. Sevtap Yılmaz İşitsel Peyzajda Ses Çevresi Memnuniyet Düzeyinin Bulanık Mantık ile Tahmin Edilmesi: Diyarbakır Suriçi Uygulaması 03.02.2017 Ders Detayları
İlhan Mutlu Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez Determination of Parameter Regions for Diagonal Dominance and Stability of MIMO Systems 03.02.2017 Ders Detayları
Merve Küçükali Öztürk Prof. Dr. Fatma Banu Nergis Nanofibrous Resonant Membrane for Acoustic Applications 03.02.2017 Ders Detayları
Hakan Çelik Prof. Dr. Hilal Gonca Coşkun LİDAR Verisi ile Taşkın Modelleme ve Risk Analizi 03.02.2017 Ders Detayları
Orkun Pinar Prof. Dr. Ayten Karataş Cloning of The Laccase cDNA from Coriolopsis polyzona MUCL 38443 and Expression in Pichia pastoris 27.01.2017 Ders Detayları
Mustafa Çiftçi Prof. Dr. Yusuf Yağcı Mn2(CO)10 Based Visible-Light Photo Initiating Systems For Distinct Macromolecular Structures 26.01.2017 Ders Detayları
Omar Gatera Prof. Dr. Ahmet Hamdi Kayran Predictivite And Adaptive Channel Estimation Models For Cooperative Wireless Communications 26.01.2017 Ders Detayları
Yavuz Selim Güçlü Prof. Dr. Zekai Şen Bulanık Zincir Model Temelleri Ve Hidrograf Tahminleri 24.01.2017 Ders Detayları
Şebnem Şoher Doç. Dr. İpek Akpınar Aksugür Modern Yapı Stoğunun Yeniden Değerlendirilmesi: İstanbul, Tozkoparan 24.01.2017 Ders Detayları
Befrin Neval Bingöl Doç. Dr. Gül Polat Tatar Multi-Objective Subcontractor Selection Model Based On Performance Measurement Framework In International Construction Projects 24.01.2017 Ders Detayları
Vafa Khoolosi Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı Study About The Hydrodynamic Effects Of Waves Caused By Landslides And Modeling Of Generation And Propagation Of Impulsive Water Waves In Dam Reservoirs At Experimental Research 24.01.2017 Ders Detayları
Ayşe Zeynep Aydemir Prof. Dr. Arzu Erdem Experiments, Practices And Positions In Architectural Design Studio 23.01.2017 Ders Detayları
Ümit Çelik Doç. Dr. Hakan Özgür Özer Yüksek Hızlı Atomik Kuvvet Mikroskobu (YH-AKM) Geliştirilmesi Ve Çeşitli Uygulamaları 18.01.2017 Ders Detayları
Demiryaşa Yavaş Prof. Dr. Bilge Günsel Kalyoncu A Novel Priority Based Request Scheduling Mechanism To Prevent SIP Server Overload 18.01.2017 Ders Detayları
Hadı Sedaghat Pısheh Prof. Dr. Hilmi Ünlü Production and Characterization of CdSe Based Binary/Binary and Ternary/Binary Heterostructure Multi Shell Quantum Dots 13.01.2017 Ders Detayları
Negar Gheshlaghı Prof. Dr. Hilmi Ünlü Synthesize and Characterization of ZnSe Based Type I and Type II Heterostructure Nanostructures 13.01.2017 Ders Detayları
İsmail Dabanlı Prof. Dr. Zekai Şen İklim Değişikliğinin Akarçay Havzası Su Kaynaklarına Etkisi 09.01.2017 Ders Detayları
Alper Bodur Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu Gecekondu Tasfiyesine Dayalı Konut Üretim Sürecinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çözümleme: İBB Örneği 05.01.2017 Ders Detayları
Vural Erol Doç. Dr. Murat Baskak Hipersezgisel Yöntemlerle Lojistik Ağ Tasarımı Ve Optimizasyon 04.01.2017 Ders Detayları
Akgün Kalkan Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu Kanat Yapısal Deformasyonunun Rüzgar Türbini Rotor Performansı Üzerine Etkisi 03.01.2017 Ders Detayları
Uğur Parlatan Prof. Dr. Günay Başar Sorting of Biological Cells In A Microfluidic Channel Using Holographic Optical Tweezers Combined With Raman Spectroscopy 03.01.2017 Ders Detayları

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2016 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Ahmed Noor Mohammed Al-Qayyim Yrd. Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan A Vibration-Based Damage Detection Algorithm For Bridge Type Structures 30.12.2016 Ders Detayları
Mehmet Zeki İmamoğlu Prof. Dr. Elif Sertel Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Havza Modellemesi: Büyükçekmece Havzası Örneği 30.12.2016 Ders Detayları
Öncü Ararat Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez Slip-Slide Control System For Railway Vehicles 30.12.2016 Ders Detayları
Nalan Özbilen Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Kentsel Gelişimin Ve Dönüşümün Planlanması Sürecinde Kullanılabilecek Bir Uygulama Aracı Önerisi 30.12.2016 Ders Detayları
Saliha Türkmenoğlu Berkan Prof. Dr. Özlem Er Contribution of Futures Studies to Industrial Product Design Undergraduate Education: Implementation of Long-Range Future-Oriented Design Methodology 30.12.2016 Ders Detayları
Sabahat Topuz Kiremitçi Prof. Dr. Haluk Gerçek Kentsel Ulaştırmada Erişilebilirlik Hesabı İçin Ödenebilirlik Değişkeni İçeren Bir Model Önerisi: İstanbul Örneği 30.12.2016 Ders Detayları
İbrahim Taşdemir Doç. Dr. Şinasi Kaya Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Modeli Oluşturmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü: LUCIS Modeli 29.12.2016 Ders Detayları
Neşe Çakır Yiğit Prof. Dr. Gürkan Hızal The Synthesis and Characterization of Periphery Functional Multiarm Star Polymers 29.12.2016 Ders Detayları
Yeliz Çetin Prof. Dr. Hasan Can Okutan Sıcak Yapay Gazdan Katalitik Amonyak Giderimi 29.12.2016 Ders Detayları
Murat Çağlayan Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli Mardin Anıtsal Yapılarında Değişmişlik ve Özgünlük Sorunları 29.12.2016 Ders Detayları
Nazif Uğur Kaya Prof. Dr. Fatoş Yüksel Güvenilir Antibacterial Amphiphilic Polymers Based On Enzymatically Synthesized Polycaprolactone 27.12.2016 Ders Detayları
Ceren Dutdibi Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu Characterization Investigations of Thin Lustre Layers Developed by Ion-Exchange Mechanism on Lead Alkali Glazes 27.12.2016 Ders Detayları
Yiğit Yılmaz Prof. Dr. Gül Koçlar Oral An Approach for Energy Efficient Retrofits Evaluation of Educational Buildings Through Life-Cycle Cost Optimization In Turkey 27.12.2016 Ders Detayları
Dilek Demirkuş Prof. Dr. Mevlüt Teymür Heterojen Bir Tabakada Nonlineer SH Dalgaları 27.12.2016 Ders Detayları
Mesut Yılmazoğlu Prof. Dr. Ahmet Tuncer Erciyes Preparation of Styrenated Oil by Controlled/Living Radical Polymerization in Miniemulsion 26.12.2016 Ders Detayları
Kaan Kalkan Prof. Dr. Mithat Derya Maktav Cloud Detection and Information Cloning Technique for Multi Temporal Satellite Images 26.12.2016 Ders Detayları
Farrokh Mahnamfar Doç. Dr. Abdüsselam Altunkaynak Kıyı Üzerinde Dalga Enerjisi Dönüşüm Sisteminin Tasarımı ve Optimize Edilmesi 26.12.2016 Ders Detayları
Bahadır Zeren Prof. Dr. İbrahim Özkol Büyük Ölçekli Havayolu Ekip Eşleme Problemlerinin Çözümü İçin Bir Kolon Türetme Stratejisi 19.12.2016 Ders Detayları
Esra Akan Prof. Dr. Alper Ünlü Yaşlılık Kurumlarında Yaşlı Mekansal Davranış Ve Bilişiminin Mekansal Dizim Bağlamında İrdelenmesi 12.12.2016 Ders Detayları
Merve Atmaca Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz Mevcut Otel Binaları İçin Avrupa Birliği Bina Enerji Performansı Direktifinin Türkiye Koşullarına Uyarlanmasına Yönelik Bir Yaklaşım 08.12.2016 Ders Detayları
Seçil Ercan Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu Öz Enerji Üretiminde Stokastik Çizelgeleme: Organize Sanayi Bölgesi İçin Model Ve Uygulama 07.12.2016 Ders Detayları
Billur Deniz Karahan Doç. Dr. Özgül Keleş Engineering Si Based Thin Films as Negative Electrodes for Lithium Ion Batteries 06.12.2016 Ders Detayları
Fatih Yonar Doç. Dr. Murat Ergün Elektrik Ark Ocağı Çelikhane Cürufunun Yol Üstyapısında Kullanımı ve Performansı 06.12.2016 Ders Detayları
Sinem Öktem Okullu Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan Multiplex-PCR Based Screening and Computational Modeling of Virulence Factors and T Cell Mediated Immunity in Helicobacter pylori Infections for Accurate Clinical Diagnosis 06.12.2016 Ders Detayları
Buket Metin Prof. Dr. Gülten Aslıhan Tavil Bina Yapım Sürecinde Çevresel Performansın Değerlendirilmesi İçin Bir Model Önerisi 01.12.2016 Ders Detayları
Serdar Özgür Ata Prof. Dr. İbrahim Altunbaş Design of Vehicular Communication Systems Employing Physical Layer Network Coding Over Cascaded Fading Channels 25.11.2016 Ders Detayları
İbrahim Aydın Prof. Dr. Hasan Ümit Aygölü Telsiz Ağlarda Enerji Verimlilikli Yeni İletim Protokolleri 22.11.2016 Ders Detayları
Odeta Manahasa Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy Children Participation And Post Occupancy Evaluation In Developing A Communicative Language To (Re) Design Educational Environments 22.11.2016 Ders Detayları
Hadı Jahangırı Prof. Dr. Mustafa Lutfi Öveçoğlu Characterization Investigations of W - xTi Alloys And W - xTi / 2 wt LaB6 Composites (x=0.5, 1.0, 4.0 and 10.0 wt ) Fabricated by Mechanical Alloying And Sintered Using Pressureless Sintering (PLS) And Spark Plasma Sintering (SPS) Techniques 22.11.2016 Ders Detayları
Hüseyin Baştürkcü Prof. Dr. Neset Acarkan Lateritik Nikel Cevherinin Değerlendirilmesinde Yeni Proseslerin Geliştirilmesi 16.11.2016 Ders Detayları
Ali Taner Kuzu Doç. Dr. Mustafa Bakkal Kompakt Grafitli Dökme Demirin Minimum Yağlama Sistemi İle Derin Delik Delme İşleminin Optimizasyonu Ve Isıl Modellemesi 16.11.2016 Ders Detayları
Berrak Gülçin Balaban Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Molecular and Physiological Characterization of Iron Resistant Saccharomyces Cerevisiae 15.11.2016 Ders Detayları
Mete Bora Tüzüner Prof. Dr. Hakan Bermek Investigation of CYP17A1 and CYP19A1 Gene Expression Levels and Aromatase Activity in Invasive Ductal Breast Cancer Tissues 14.11.2016 Ders Detayları
Mustafa Arslan Prof. Dr. Yusuf Yağcı Functional High Performance Polybenzoxazines And Their Properties 08.11.2016 Ders Detayları
Koray Güler Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar Terkedilmiş Kırsal Yerleşimlerin Korunması İçin Bir Yöntem Önerisi: Ödemiş - Lübbey Köyü Örneği 02.11.2016 Ders Detayları
Arzu Kütükcü Doç. Dr. Şinasi Kaya Komşu Havzaların Hidrolojik ve Morfolojik Olarak Karşılaştırılması 26.10.2016 Ders Detayları
Mehmet Nuri Akıncı Doç. Dr. Mehmet Çayören Qualitative Methods in Microwave Imaging 18.10.2016 Ders Detayları
Önder Güney Prof. Dr. Erdem Demirkesen Silika-Fenolik Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu 17.10.2016 Ders Detayları
Berkay Sütay Prof. Dr. Mine Yurtsever Multiscale Modeling And Study On The Exfoliation and Electronic Properties of Functionalized Graphene Analogs 10.10.2016 Ders Detayları
Nagehan İlhan Doç. Dr. Şule Öğüdücü Community Event Prediction in Evolving Social Networks 04.10.2016 Ders Detayları
Nurcan Vardar Doç. Dr. Nevin Gül-karagüler Investigation and Engineering of Microalgae for DHA Production 04.10.2016 Ders Detayları
Sedat Soybay Prof. Dr. İsmail Koyuncu Membran Biyoreaktörlerde Enerji İhtiyacının Azaltılması ve Membran Yüzey Temizleme İşlemlerine Değişik Yaklaşımlar 04.10.2016 Ders Detayları
Murat Sertkol Prof. Dr. Yıldırhan Öner Electric and Magneto-Transport Properties of Magnetic and Superconductive As Based Alloys 30.09.2016 Ders Detayları
Şeyma Duman Doç. Dr. Burak Özkal Püskürtmeli Kurutma ve Termal Bozunma Prosesleri ile ZnO Esaslı Partiküllerin ve Kompozit Yapıların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu 29.09.2016 Ders Detayları
Sena Duru Prof. Dr. Cevza Candan Yuvarlak Örme Makinesi Elemanlarının Aşınma Ve Dinamik Davranışının Modellenmesi 29.09.2016 Ders Detayları
Atakan Aral Yrd. Doç. Dr. Tolga Ovatman Resource Mapping Optimization For Distributed Cloud Services 29.09.2016 Ders Detayları
Meral Arı Doç. Dr. Hatice Dinçer Organik Tabanlı Güneş Hücrelerinde Kullanılabilecek Ftalosiyaninlerin Hesapsal Olarak Araştırılması, Tasarımı Ve Sentezi 28.09.2016 Ders Detayları
Sedef Özçelik Güney Prof. Dr. Fazilet Yurdanur Dülgeroğlu Gri Madde: Konut Alanlarında Yarı-Kamusal Yarı-Özel Açık Mekanların Genç Yetişkinler Tarafından Algılanma Biçimleri 20.09.2016 Ders Detayları
Timuçin Balkan Abdülkadir Sezai Saraç Production of-TiO2-Poly (Alkylenedioxyhiophene Nanostructures For Dssc Application 07.09.2016 Ders Detayları
Abdullah Kahraman Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Tornadoes, Severe Hail,and Their Environments In Turkey 06.09.2016 Ders Detayları
Şeyda Tilev Tanrıöver Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Climatologies of Severe Convective Storms In Turkey Their Environments, and Impacts 06.09.2016 Ders Detayları
Hasan Cenk Dereli Doç. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu Unesco Yaratıcı Kentler Ağı, Tasarım Kenti Kriterleri Bağlamında İzmirin Değerlendirilmesi 02.09.2016 Ders Detayları
Varol Karayel Doç. Dr. Ercan Yüksel Çapraz Yay Guruplarını Kullanan Yeni Bir Sismik Yalıtım Sistemi 02.09.2016 Ders Detayları
Mehmet Tarık Dündar Prof. Dr. Zübeyde Öztürk Metro Sistemlerinin Tasarımında Yapım ve İşletme Maliyetlerinin Optimizasyonu İçin Bir Yaklaşım 01.09.2016 Ders Detayları
Hamıd Farrokh Ghatte Prof. Dr. Alper İlki Seismic Retrofit of Full-Scale Subtandard Rectangular Rc Columns Through Cfrp Jacketing and Steel Ties 25.08.2016 Ders Detayları
Havva Aysun Sezgin Köksal Prof. Dr. Aydoğan Özdemir Ulusal Elektrik İletim Sistemi Güç Transformatörleri İçin Güvenilirlik Merkezli Donanım Yönetimi Sürecinin Kurulması ve Değerlendirilmesi 25.08.2016 Ders Detayları
Muhammed Ali Örnek Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bilgisayar Oyunların ın Öğretim Aracı ve Destek Sistemi olarak Kullanılması: Landcons 1.0 25.08.2016 Ders Detayları
İpek Yalçın Eniş Prof. Dr. Ümmühan Telem Gök Sadıkoğlu Improvement of Inadequencies of Small Diameter Artificial Blood Vessels 19.08.2016 Ders Detayları
Senem Kamiloğlu Beştepe Doç. Dr. Esra Çapanoğlu Güven Study of Bioavailability and Bioactivity of Black Carrot Polyphenols using Digestion Models Combined with A Novel Co-Culture Model of Intestinal and Endothelial Cell Lines 18.08.2016 Ders Detayları
Cem Duran Prof. Dr. Nimet Uray Teknoloji Temelli Self Servis Satış Kanallarının Algılanan Özelliklerinin Müşteri Deneyimine Etkisi 15.08.2016 Ders Detayları
Toygan Sönmez Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen The Effect of RF Plasma Treatment on Stainless Steel Surface and Polymer Electrospraying Properties 15.08.2016 Ders Detayları
Koray Gelmez Doç. Dr. Hatice Hümanur Bağlı Delving into Curriculum Content and Pedagogy of the First - year Industrial Design Studio Through Reflective Writing: A Study on Cognitive and Affective Processes 15.08.2016 Ders Detayları
Can Güngör Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi An Observational Study of Accreting Millisecond X-ray Pulsars: From Accretiont to the Rotation Powered Stages 15.08.2016 Ders Detayları
Tayfun Salihoğlu Prof. Dr. Handan Türkoğlu Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Boş Zaman Aktivitelerinin Rolü: İstanbul Örneği 04.08.2016 Ders Detayları
Metin Dağdevren Prof. Dr. İsmail Yılmaz Yeni Ferrosenil Naftokinon Bileşiklerinin Çoklu Sensör Özelliklerinin İncelenmesi: Organik Solventlerde Su Tayini ve Seçici Katyon Bağlama 02.08.2016 Ders Detayları
Ömer Dabanlı Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar Nur-u Osmaniye Camiinin Deprem Performansının Belirlenmesi, Koruma ve Sağlamlaştırma Önerileri 02.08.2016 Ders Detayları
Ehsan Etmınan Doç. Dr. Aykut Şenol Effects of Gradation, Fines Content and Silt Shape Characteristics on Static Liquefaction of Loose Sands 02.08.2016 Ders Detayları
Özlem Atak Doğan Prof. Dr. Gülen Çağdaş Karmaşık Kentsel Oluşumların Değerlendirilmesi İçin Hesaplamalı Bir Yaklaşım 29.07.2016 Ders Detayları
Redvan Ghasemlounia Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı Study on Stratified Reservoir of Dams and Lakes with Numeric Modeling 28.07.2016 Ders Detayları
Yeşim Çubuk Sabuncu Prof. Dr. Tuncay Taymaz 3-D Velocity Structure for the Sea of Marmara and Surrounding Region (NW Turkey) by using Full Waveform Tomography 28.07.2016 Ders Detayları
Özlem Salman Çiçek Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak Modelling and Analysis Corrosion Fatigue Behaviour of Steel Wire Rope 27.07.2016 Ders Detayları
Murat Çağlayan Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli Mardin Anıtsal Yapılarının Değişmişlik ve Özgünlük Sorunları 26.07.2016 Ders Detayları
Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu Prof. Dr. Metin Gökaşan İki Elektrik Motoru ve Hibrit Enerji Depolama Sistemine Sahip Elektrikli Araçlarda Güç Paylaşımı Kontrolü 21.07.2016 Ders Detayları
Hakan Ülker Doç. Dr. Cemal Baykara Model Predictive Control of a Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle 20.07.2016 Ders Detayları
Onur Ölmez Prof. Dr. Ömer Gören Yüzen Cisimlerin Yalpa Hareketindeki Hidrodinamik Katsayıların İnterpolasyonlu Parçacık Hidrodinamiği Yöntemi İle Hesaplanması 19.07.2016 Ders Detayları
Hadı Ghasemzadeh Momen Doç. Dr. Metin Yazgı High Performance Tunable Active Inductors for Microwave Circuits 19.07.2016 Ders Detayları
Meliz Alay Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay Arazi Kullanım Değişimlerinin Peyzaj Teori ve Modellemesi Kapsamında İncelenmesi 19.07.2016 Ders Detayları
Onur Güven Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Effect of Particle Morphology on Flotation 19.07.2016 Ders Detayları
İdil Erkol Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz Türkiyede Modernizmin Revizyonları 1960-1980 15.07.2016 Ders Detayları
Hasan Üstün Başaran Prof. Dr. Osman Azmi Özsoysal Effects of Variable Valve Timing on the Exhaust Thermal Management of a Turbocharged Intercooled Diesel Engine 15.07.2016 Ders Detayları
Davut Okcu Yrd. Doç. Dr. Ali Uyumaz Developing A New Total Sediment Transport Formula 14.07.2016 Ders Detayları
Nesrin Çelebioğlu Prof. Dr. Yaşar Yılmaz Polimer Yapı İçerisinde Sentezlenen ZnO Nanoparçacıklarının Spektroskopik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 14.07.2016 Ders Detayları
Fulden Topaloğlu Prof. Dr. Özlem Er Design Driven Strategic Renewal: Development of Strategic Design and Design Management Capabilities in The Turkish Ceramic Sanitary Ware Industry 01.07.2016 Ders Detayları
Özlem Baydaroğlu Prof. Dr. Kasım Koçak Türkiye Rüzgâr Verilerinin Bayesyen Maksimum Entropi Yaklaşımıyla Uzay-Zaman Modeli 01.07.2016 Ders Detayları
Abdullah Zahid Turan Prof. Dr. Ahmet Nusret Bulutcu Electro-Membrane Salt Splitting Process to Produce Lithium Hydroxide 01.07.2016 Ders Detayları
Tomris Akın Paşaoğlu Prof. Dr. Arzu Erdem Mimarlık ve Strüktür 01.07.2016 Ders Detayları
Çiğdem Sezer Zhmurov Prof. Dr. Hakan Bermek The Investigation of Angiogenic Mechanisms Associated with miRNA-126 Signalling Pathway Molecules in Atherosclerosis 30.06.2016 Ders Detayları
Sinem Öztürk Prof. Dr. Haluk Erol Dar Gözenekli Kanalların Akustik Modellenmesi ve Testleri - Dizel Partikül Filtresine Uygulanması 30.06.2016 Ders Detayları
Duygu Güldiren Prof. Dr. Süheyla Aydın İyon Değişim İşlemiyle Silika Esaslı Camlara Antimikrobiyal Özellik Kazandırılması ve Cam Yüzeylerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi 29.06.2016 Ders Detayları
Amr Abdelnasser Alı Khalıl Doç. Dr. Mustafa Kumral Genesis of Intrusion - Related Gold Mineralization at Atud Area, Central Eastern Desert of Egypt: Geological, Ore Mineralogical and Geochemical Approaches 28.06.2016 Ders Detayları
Pegah Mutlu Prof. Dr. Zerrin Şentürk Pseudosymmetric Locally Conformal Kaehler Manifolds 27.06.2016 Ders Detayları
Nebahat Aral Yılmaz Prof. Dr. Fatma Banu Nergis X Işınlarından Koruyucu Kurşun İçermeyen Tekstil Malzemesi Geliştirilmesi 23.06.2016 Ders Detayları
Akram M.m. Radwan Prof. Dr. Zehra Çataltepe Using Machine Learning Techniques to Enhance Teaching and Performance Prediction of Students with Autism Spectrum Disorders 23.06.2016 Ders Detayları
Burcu Müderrisoğlu Prof. Dr. Emine Ferhan Gezici Korten Küme Oluşum ve Gelişim Sürecinde Belirleyiciler: İstanbul Mobilya Sektörü Örneği 23.06.2016 Ders Detayları
Ali Kuvay Güney Prof. Dr. Turgut Öztürk Dinamik Yüklü Temellerde Simetriden Sapma Ve Deprem Etkisi 23.06.2016 Ders Detayları
Orhan Destanoğlu Doç. Dr. Gülçin Yılmaz İyon Kromatografi İletkenlik Dedektörü ile Çeşitli Örneklerde Siyanür Tayini 23.06.2016 Ders Detayları
Özgür Erdener Prof. Dr. İsmail Serdar Özoğuz Modeling and Implementation of Biological Neural Systems 15.06.2016 Ders Detayları
Sinem Metin Kacar Prof. Dr. Emine Ferhan Gezici Korten Türkiye İllerinin Bilgi Kenti Olma Potansiyelinin Ölçülmesi 14.06.2016 Ders Detayları
Salih Gülşen Çimento Öğütme Prosesinin Modellenmesi, Gözlemleyici ve Üst Denetleyici Tasarımı 13.06.2016 Ders Detayları
Touraj Ashrafıan Bonab Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A New Approach to Define Economically Applicable Energy Efficient Retrofit Solutions for Residential Buildings in Turkey 13.06.2016 Ders Detayları
Büşra Hepgüzel Açıkyol Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Çok Yüksek Binalarda Merdiven Basınçlandırma Sistemlerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi 13.06.2016 Ders Detayları
Serdar Aşut Prof. Dr. Arzu Erdem Design as Making: Integration of Design Development and Fabrication Through Human-Computer Interaction 10.06.2016 Ders Detayları
İlknur Dönmez Eşref Adalı Türkçe Tümcelerin Yüklem Odaklı Anlam ve Dilbilgisi Çözümlemesi 08.06.2016 Ders Detayları
Tofıgh Tabesh Doç. Dr. Begüm Sertyeşilışık An Investigation Into Energy PerformanceOptimization of Courtyard and Atrium In Buldings Via Design 07.06.2016 Ders Detayları
Roysi Ojalvo Doç. Dr. İpek Akpınar Aksugür Türkey s Jewish Heritage Revisited: Architectural Conservation and The Politics Memory 06.06.2016 Ders Detayları
Betül Orbey Prof. Dr. Sinan Mert Şener Tool As Design Variant 03.06.2016 Ders Detayları
Erhan Yazıcı Doç. Dr. Murat Baskak Genişletilmiş Bir Malzeme Gereksinim Planlaması Modeli ve Uygulaması: Türkiye Kuyumculuk Sektörü 03.06.2016 Ders Detayları
Özge Tuğrul Sönmez Yrd. Doç. Dr. Cafer Erhan Bozdağ ATM NAKİT İKMAL OPTİMİZASYONUNDA ASİMETRİK DESTEK VEKTÖR REGRESYON TAHMİN MODELİ YAKLAŞIM 02.06.2016 Ders Detayları
Fatma Bahar Hoşgör Doç. Dr. Ömer İnanç Türeyen A New Lumped Parameter (Tank) Model for Reservoirs Containing Carbon Dioxide 31.05.2016 Ders Detayları
Murat Ötkür Prof. Dr. İsmail Murat Ereke Model Based Optimal Longitudinal Vehicle Control 31.05.2016 Ders Detayları
Umut Karagüzel Doç. Dr. Mustafa Bakkal Frezeyle Tornalama Operasyonunun Geometrik, Kuvvet ve Isıl Modellenmesi 27.05.2016 Ders Detayları
Kemal Uçak Yrd. Doç. Dr. Gülay Öke Günel Support Vector Regression based Controller Design Methods for Nonlinear Systems 27.05.2016 Ders Detayları
Mehmet Safa Bodur Doç. Dr. Mustafa Bakkal Doğal Lif Takviyeli Kompozitlerde Lif/Matris Ara Yüzey İyileştirme Çalışmaları ve Çevresel Koşullara Göre Karakterizasyonu 27.05.2016 Ders Detayları
Ayhan Yüksel Prof. Dr. Tamer Ölmez Classification Methods for Motor Imagery Based Brain Computer Interfaces 26.05.2016 Ders Detayları
Emrah Tuncay Özdemir Doç. Dr. Ali Deniz Storms and Meteorological Parameters Affecting The Aviation 25.05.2016 Ders Detayları
Mehmet Erhan Emirhan Prof. Dr. Cenap Şahabettin Özben Design and Production of Benchtop X-Ray Imaging System 25.05.2016 Ders Detayları
Çağda Özbaki Prof. Dr. Gülen Çağdaş Tasarım Sürecinde Model Yapma Üzerinden Tasarım Düşüncesi: Maket ve Dijital Ortam Karşılaştırması 24.05.2016 Ders Detayları
Osman Serkan Angı Doç. Dr. Emin Çiftçi Granitlerde Mineraloji Kaynaklı Jeolojik Sorunların Araştırılması: Aksaray (İç Anadolu Bölgesi - Türkiye) 24.05.2016 Ders Detayları
Mustafa Berkay Açıkgöz Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan CFD Analysis of Helicopter Rotor-Fuselage Flow Interaction in Hovering and Forward Flight Conditions 17.05.2016 Ders Detayları
Erhan Topal Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan Uydu ile Hassas Görüntülemede İz Düşüm Yönlendirme Metodu 04.05.2016 Ders Detayları
Selçuk Kayacan Doç.Dr. Ergün Yaraneri Intersection Graphs of Finite Groups 04.05.2016 Ders Detayları
Ergin Kosa Yrd.Doç.Dr. Ali Gökşenli Çeliklerin Erozif-Abrazif Aşınmasında Aşındırıcı Tane Büyüklüğünün Aşınma Direncine Etkisi 04.05.2016 Ders Detayları
Engin Cüneyt Seyhan Prof. Dr. Alper İlki Improvement of The Cyclic Flexural Capacity of RC Columns with FRP Reinforcement 02.05.2016 Ders Detayları
Hatice Sadıkoğlu Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy Mevcut Konut Stokunda Yenileştirme Yaklaşımları: 1930 - 1970 Dönemi Modern Konut Yerleşmelerine Yönelik Bir Model Önerisi 29.04.2016 Ders Detayları
Şeyma Katrinli Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay Investigation of Cellular Pathways in HBV Associated Liver Fibrosis 26.04.2016 Ders Detayları
Seza Özge Gönen Prof. Dr. Sadriye Oskay Fabrication of Polymer-Bioactive Glass Nanocomposite Materials in Bone Tissue Engineering Applications 25.04.2016 Ders Detayları
Sevgi Türkkan Prof. Dr. Arzu Erdem Making and Breaking Authorship, Potentials in Architectural Design Studio 22.04.2016 Ders Detayları
Sinem Öktem Okullu Doç.Dr. Ayça Sayı Yazgan Multiplex-PCR Based Screening and Computational Modeling of Virulence Factors and T Cell Mediated Immunity in Helicobacter pylori Infections for Accurate Clinical Diagnosis 21.04.2016 Ders Detayları
Yaghub Mahmıanı Prof. Dr. Ahmet Gül Ftalosiyaninle Kaplanmış Titanyum Dioksidin Fotokatalitik Uygulamaları 21.04.2016 Ders Detayları
Zeliha Güler Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç Electrospun P3ANA/PCL Nanofibers as Electroactive-Bioactive Biomaterial for Bone Tissue Regeneration: Synthesis, Characterization and Cell Studies 15.04.2016 Ders Detayları
Egemen Bilgin Prof. Dr. Ali Yapar Direct and Inverse Electromagnetic Scattering Problems in Spherically Layered Media 11.04.2016 Ders Detayları
Benay Gürsoy Toykoç Prof. Dr. Mine Özkar Kabakçıoğlu Formalizing Making In Design 08.04.2016 Ders Detayları
Yazgı Aksoy Prof. Dr. Gülen Çağdaş Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı İçin Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM 08.04.2016 Ders Detayları
Nazlı Akçamlı Prof. Dr. İsmail Duman Synthesis and Characterization of Hafnium Boride-Based Ceramic Powders 07.04.2016 Ders Detayları
Mohamed Abdel Azeem Mostafa Mansour Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik A study on Modeling The Regional Ionosphere Using Multi-Constellation GNSS Observations for Single-Frequency PPP 01.04.2016 Ders Detayları
Osman Karabayır Prof. Dr. Sedef Kent Pınar Investigation of Wind Turbine Effects on Radar Performance 01.04.2016 Ders Detayları
Mır Jafar Sadegh Safarı Prof. Dr. Hafzüllah Aksoy Self-Cleansing DrainageSystem Design by Incipient Motion and Incipient Deposition-Based Models 31.03.2016 Ders Detayları
Hakan Çelik Prof. Dr. Hilal Gonca Coşkun LİDAR Verisi ile Taşkın Modelleme ve Risk Analizi 07.03.2016 Ders Detayları
Olcay Oldaç Prof. Dr. Ekrem Tüfekci Nanoteknolojide Yerel Olmayan Çubuk Teorisinin Statik ve Dinamik Problemleri 07.03.2016 Ders Detayları
Alı Danandeh Mehr Prof. Dr. Ercan Kahya Climate Change Impacts on Catchment - Scale Extreme Rainfall Variability 02.03.2016 Ders Detayları
Demet Dinçer Prof. Dr. Semra Aydınlı Inquiring Limits in Architecture 02.03.2016 Ders Detayları
Muhammet Karabaş Prof. Dr. İsmail Yılmaz Taptık Lantan Zirkonat Esaslı Termal Bariyer Kaplamaların Üretimi ve Karakterizasyonu 26.02.2016 Ders Detayları
Barış Samim Nesimioğlu Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez Zaman Gecikmeli Sistemlerde Kararlılığı Sağlayan Düşük Mertebeli Kontolörler ve Pozitif Geribeslemenin Kararlılığa Etkisi 24.02.2016 Ders Detayları
Ülgen Mert Tuğsal Doç.Dr. Beyza Taşkın Akgül Türkiye deki Mevcut Betonerme Binaların Depremlerde Hasar Görebilirliğinin İstatistiksel Kestirimi 18.02.2016 Ders Detayları
Özgür Berçin Prof. Dr. Seçkin Polat Modülerlik Teorisinin Dikey Bütünleşme Teorileri İle Entegrasyonu 18.02.2016 Ders Detayları
Ümit Gülyüz Prof. Dr. Oğuz Okay Synthesis and Mechanical Properties of Self-Healing Smart Hydrogels 18.02.2016 Ders Detayları
Şafak Cemal Karakaş Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt Dizel Motor Hava Akış Sisteminin Ortalama Değer Modeli ve EGR - VGT Sistemlerinin Model Öngörülü Kontrolü 05.02.2016 Ders Detayları
Mehmet Tarık Dündar Prof. Dr. Zübeyde Öztürk Metro Sistemlerinin Tasarımında Yapım ve İşletme Maliyetlerinin Optimizasyonu İçin Bir Yaklaşım 04.02.2016 Ders Detayları
Başar Yıldız Prof. Dr. Ahmet Akar New Functional Polyols for Polyurethanes 02.02.2016 Ders Detayları
Melih Sürmeli Doç.Dr. Ercan Yüksel An Adaptive Modal Pushover Analysis Procedure to Evaluate The Earthquake Performance of High-Rise Buildings 02.02.2016 Ders Detayları
Betül Ergün Konukcu Prof. Dr. Muhammed Şahin Effects of Building Collapse Direction and Bridge Functionality on Road Networks Folllowing an Earthquake 01.02.2016 Ders Detayları
Ahu Sökmenoğlu Sohtorik Prof. Dr. Gülen Çağdaş The City as a Data Mine A Knowledge Discover Approach to Urban Analysis 29.01.2016 Ders Detayları
Pelin Yiğit Yrd.Doç.Dr. Şerif Selim Velioğlu Konut Yerleşimlerinde Dış Mekan-Peyzaj Kalite ve Niteliğinin Ölçülmesine ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisine İlşkin Bir Değerlendirme Yaklaşımı Önerisi 28.01.2016 Ders Detayları
Jawdat Abutaha Doç.Dr. Metin Yazgı Bandwidth Enhancement Techniques for CMOS Transimpedance Amplifier 27.01.2016 Ders Detayları
Özgür Günelsu Doç.Dr. Özgen Akalın Numerical Investigation of Power Cylinder Lubrication and Frictional Performance Considering Piston Elastic Deformations 27.01.2016 Ders Detayları
Tansu Ersoy Doç.Dr. Selçuk Aktürk Şekillendirilmiş Lazer Hüzmelerinin Yüksek Saçılmalı Ortamla Etkileşimleri 27.01.2016 Ders Detayları
Haydar Ozan Avcı Prof. Dr. Ayşe Şentürer Duyumsamayı Ortaya Çıkaran Bir Karşılaşma Olarak Mimari Temsil 25.01.2016 Ders Detayları
Rüya Şen Prof. Dr. Uğur Dursun Hiperbolik ve Yarı-Hiperbolik Uzaylarda Sonlu Tipten Genelleştirilmiş Gauss Tasvirine Sahip Alt Manifoldlar 19.01.2016 Ders Detayları
Fatma Pelin Ekdi Prof. Dr. Hale Çıracı Measuring The Publicness of Urban Environment by Means of Fuzzy Logic Modeling 19.01.2016 Ders Detayları
Gürkan Özenen Prof. Dr. Sinan Mert Şener Maketin, Mimarlık Eğitiminde Etkin Kullanımı için Etkileşimli Artırılmış Gerçeklik Modeli Önerisi 19.01.2016 Ders Detayları
Fatih Özalp Doç.Dr. Özkan Şengül Kür Koşulları ve Yalıtımın Yüksek Dayanımlı Betonların Geçirimlilik, İç-Yapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri 18.01.2016 Ders Detayları
Hakan Tezcan Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ Communication Protocols for Neural Nanonetworks in Case of Neuron Specific Faults 14.01.2016 Ders Detayları
Aiyoub Shahı Prof. Dr. Orhan İnce Development of Effective Molecular Approach for Determining of The Biodegradation Potential of Petroleum Contaminated Soil 13.01.2016 Ders Detayları
Pınar Hüner Omay Prof. Dr. Hakan Bermek Differentiation of Vessel Wall Cells from Cord Blood Mesenchymal Cells for The Purpose of Vessel Engineering 13.01.2016 Ders Detayları
Hakan Şahin Prof. Dr. Mehmet Sıtkı Külür Grafik İşlemci Birimi Üzerinde Genel Amaçlı Hesaplama Yöntemi ile Görüntülerin Gerçek Zamanlı Ortorektifikasyonu 13.01.2016 Ders Detayları
Çiğdem Bilir Prof. Dr. Ümit Tunca Development of Novel Proton Conducting Polymer Membranes and Investigation of Their Structure - Property Relationship 05.01.2016 Ders Detayları
Eyüp Çalık Prof. Dr. Fethi Çalışır KOBİ lerin Yaptıkları İşbirliklerinin ve Aldıkları Desteklerin İnovasyon Yetenekleri ve Performansları Üzerindeki Etkileri 05.01.2016 Ders Detayları
Abdulgazi Gedik Prof. Dr. Abdullah Hilmi Lav Determining Optimum Sulphur Content as An Alternative Binder Additive in Asphaltic Concrete Pavements 05.01.2016 Ders Detayları
Gürşans Güven Işın Doç.Dr. Esin Ergen Pehlevan A Data Fusion Approach for Monitoring Activities in Double Shift Construction Sites using Sensor - Based Data Tracking Technologies 04.01.2016 Ders Detayları
Umut Güvenç Prof. Dr. Osman Palamutçuoğulları Zero - IF Second Harmonically Pumped SiGe Transceiver Integrated Circuit 04.01.2016 Ders Detayları

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2015 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Engin Sansarcı Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı System Dynamics Model of Inflation 30.12.2015 Ders Detayları
Mahmut Bağcı Prof. Dr. Nalan Antar Fundamental Lattice Solitons in Davey Stewartson Systems 30.12.2015 Ders Detayları
Yeliz Demiray Cucurachı Prof. Dr. Onuralp Yücel İkiz Merdane Döküm Yöntemi ile Alüminyum AA5754 Alaşımı Levha Üretimi, Döküm ve Termomekanik Proses Parametrelerinin Etkilerinin Araştırılması 30.12.2015 Ders Detayları
Sadık Alashan Prof. Dr. Zekai Şen Nehir Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım (Enerji Ağacı Yöntemi) ve Murat Nehri Örneği 30.12.2015 Ders Detayları
Emir İlter Prof. Dr. Gülten Aslıhan Tavil Panel Giydirme Cam Cephe Sistemlerinin Uzun Dönem Taşıyıcılık ve Sızdırmazlık Performansının Gerçek Boyutlarda Yapılan Deneylerle İncelenmesi 30.12.2015 Ders Detayları
Salih Gülşen Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul Çimento Öğütme Prosesinin Modellenmesi ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi 30.12.2015 Ders Detayları
Kezban Bulut Doç.Dr. Gülgün Kayakutlu Trijenerasyon Modeli ve Bayes Ağları ile Bir Uygulama 29.12.2015 Ders Detayları
Doğan Şengül Yrd.Doç.Dr. Cafer Erhan Bozdağ Bulanık Karar Verme Ortamında Risk Değerlendirmesi: İş Sürekliliği Perspektifi 29.12.2015 Ders Detayları
Nuray Baş Prof. Dr. Hilal Gonca Coşkun LİDAR Verileri ile SAM Üretiminde Farklı Arazi Türlerine göre Performans Araştırması 29.12.2015 Ders Detayları
Esra Doğu Baykut Prof. Dr. Gürbüz Güneş Ultraviyole (UVC) Işınların Baharatların Sterilizasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri 29.12.2015 Ders Detayları
Ziya Caba Prof. Dr. İsmail Ahmet Güney Model Based Driveline Analysis and Controller Development for Improved Driveability 29.12.2015 Ders Detayları
Enver Burak Türkel Doç.Dr. Esin Ergen Pehlevan Tünel Kalıp Sistemi Kullanılan Betonarme Yüksek Yapılarda Bina Özellikleri ile Maliyet Arasındaki İlişkiler 29.12.2015 Ders Detayları
Aslı Tuncer Özdemir Prof. Dr. Ayşe Erzan Silier Spektral Renormalizasyon Grubu İle Ölçek Envaryant Çizgeler Üzerinde Kritik Üstellerin Hesaplanması 24.12.2015 Ders Detayları
Nevşet Gül Çanakçıoğlu Prof. Dr. Alper Ünlü Pediyatrik Tedavi Mekânlarını Kullanan Bireylerin Mekânsal Algılarının Bilişsel Ve Mekân Dizimi Yöntemleriyle İrdelenmesi 24.12.2015 Ders Detayları
Berna Tektaş Sivrikaya Prof. Dr. Ferhan Çebi Elektrik Üreticileri Perspektifinden Uzun Dönem Elektrik Üretimi Yatırımlarının Planlanmasına Yönelik Bir Karar Destek Modeli 22.12.2015 Ders Detayları
Mine Dincer Prof. Dr. Sevtap Yılmaz An Approach for Developing Road Traffic Noise Annoyance Prediction Model 22.12.2015 Ders Detayları
Meral Cengiz Prof. Dr. Filiz Şahin B4C Esaslı Kompozitlerin B4C/Me Başlangıç Tozlarından Hareketle Spark Plazma Sinterleme (SPS) Yöntemi İle Üretilmesi Ve Karakterizasyonu 22.12.2015 Ders Detayları
Emre Sarıyıldız Prof. Dr. Hakan Temeltaş İnsansı Robotların Tüm Vücut Kinematik ve Dinamik Modellenmesi ve Kontrolü 18.12.2015 Ders Detayları
Bahar Kırık Prof. Dr. Füsun Zengin Bazı Özel Manifoldlar Üzerinde Vektör Alanları 16.12.2015 Ders Detayları
Cihat Kalyoncuoğlu Doç.Dr. Murat Ergün Bisiklet Öncelikli Kavşak Tasarımında Çok Yönlü Optimizasyon 15.12.2015 Ders Detayları
Erdem Tezcan Prof. Dr. Oya Atıcı Development of A New Technology for Delignification Process 15.12.2015 Ders Detayları
Ali Ettehadi Doç.Dr. Gürşat Altun Modelling Wellbore Hydraulics Through Thermal Rheological Sepiolite Mud Properties 14.12.2015 Ders Detayları
Gizem İntepe Prof. Dr. Vehbi Tufan Koç Teknoloji Tahmini İçin Yeni Bir Model Önerisi 04.12.2015 Ders Detayları
Faikcan Koğ Doç.Dr. Hakan Yaman Çoklu Ajan Sistemleri İle İnşaat Sektörü İçin Bir Yüklenici Seçimi Modeli 04.12.2015 Ders Detayları
Özgür Uyar Prof. Dr. Ata Muğan Numerical Solution of Solidification and Elastodynamics Problems Using Dynamic Substructuring Based on Adaptive Error Estimation 27.11.2015 Ders Detayları
Ali Eken Yrd.Doç.Dr. Hayri Acar A Parallel Monolithic Approach for the Numerical Simulation of Fluid - Structure Interaction Problems 26.11.2015 Ders Detayları
Fatih Bildik Prof. Dr. Bahire Filiz Şenkal Preparation of The New Polymeric Sorbents Removal of Organic Wastes 25.11.2015 Ders Detayları
Esra Nasır Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt Salon Mobilyalarının Kullanım ve Dönüşümlerinin İncelenmesi: Gündelik Yaşamda Salon Fikri, Mobilya Edinme Dinamikleri ve Kullanım Pratikleri 25.11.2015 Ders Detayları
Deniz Uçar Prof. Dr. Emine Çokgör Simultaneous Denitrification and Perchlorate Destruction from Drinking Water by Sulfur-Based Autotrophic and Mixotrophic Process 24.11.2015 Ders Detayları
Damla Acar Doç.Dr. Deniz Mazlum 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul da Ahşap Yapım Sistemlerinin Değişimi: Gelenekselin Rasyonelleştirilmesi 19.11.2015 Ders Detayları
Ömer Aydin Prof. Dr. Osman Palamutçuoğulları Linearity and Efficiency Improvement on RF Power Amplifiers 18.11.2015 Ders Detayları
Ali Görkem Yılmaz Prof. Dr. Yusuf Yağcı Photo - Induced Strategies for Macromolecular Syntheses 10.11.2015 Ders Detayları
Şükriye Beste Aydın Prof. Dr. Alim Gül Kuyumcu Curuflarının ve Altın Cevherlerinin Değerlendirilmesinde Farklı Yöntemlerin Ekonomik Olarak İncelenmesi 10.11.2015 Ders Detayları
Özge Çelikoğlu Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt Inviting Ethnographic Conservations to Inspire Design Towards A Design Research Method 06.11.2015 Ders Detayları
Hakan Tezcan Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ Communication Protocols for Neural Nanonetworks in Case of Neuron Specific Faults 06.11.2015 Ders Detayları
Sedat Süsler Prof. Dr. Halit Süleyman Türkmen Nonlinear Dynamic Behaviour of Tapered Sandwich Plates with Multi-Layered Faces Subjected to Air Blast Loading 03.11.2015 Ders Detayları
Mustafa Güven Gök Prof. Dr. Gültekin Göller Yeni Nesil Termal Bariyer Kaplamaların Üretimi ve Karakterizasyonu 03.11.2015 Ders Detayları
Senem Bilir Mahçiçek Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İnşaat Projelerinde Süresel Planlama ile Bütünleşik Aktivite Tabanlı İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yöntemi 16.10.2015 Ders Detayları
Taylan Bağcı Prof. Dr. Mehmet Sedat Kabdaşlı Kıyı Batimetrisinin ve Morfolojisinin Solitary Dalgalara Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 08.10.2015 Ders Detayları
Selin Üst Prof. Dr. Hasan Şener Toplu Konut Yaşam Mekanları ile Seri Üretim Mobilya Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma 06.10.2015 Ders Detayları
Erhan Özsağıroğlu Prof. Dr. Fatoş Yüksel Güvenilir Preparation of Biocomposites Using Spray Dryer and Their Applications in Drug Delivery Systems 03.10.2015 Ders Detayları
Tobıas Schulze Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz Natural Ventilation of High-Rise Buildings - A Methodology for Planning with Different Analysis Tools and Case-Study Integration 28.09.2015 Ders Detayları
İsmail Eren Kürkçüoğlu Prof. Dr. Mehmet Ocakçı Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Mekânsal ve Psikolojik Etki Değerlendirilmesi 28.09.2015 Ders Detayları
Abdullah Dönmez Prof. Dr. Ziya Abdulaliyev Öngerilmeli İnşaat Elemanlarında Gerilme Analizi 18.09.2015 Ders Detayları
Esra Kudde Prof. Dr. Ayşe Zeynep Ahunbay Stoudios Manastır Kompleksi - Ioannes Prodromos Kilisesi (İmrahor İlyas Bey Camii - İmrahor Anıtı) Koruma Projesi ve Önerileri 18.09.2015 Ders Detayları
Esin Aşık Prof. Dr. Ayşe Zeynep Ahunbay Dolapdere Semti ve Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi Koruma Önerileri 17.09.2015 Ders Detayları
Farıd Sıyah Janı Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu Charactersitics and Wear Performance of Nitrided Titanium Alloys 16.09.2015 Ders Detayları
Amır Motallebzadeh Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu High Temperature Wear Performance of Alloyed and Carbide Reinforced Stellite 12 Coatings 16.09.2015 Ders Detayları
Mahmut Dirican Doç.Dr. Hüseyin Kızıl Electrospun Carbon Nanofiber Based Composites as Anode Material for Lithium - Ion Batteries 16.09.2015 Ders Detayları
Mustafa Evren Erşahin Prof. Dr. İzzet Öztürk Application of Dynamic Membranes in Anaerobic Membrane Bioreactor Systems 09.09.2015 Ders Detayları
Recep Kaan Dereli Prof. Dr. İzzet Öztürk Treatment of Industrial Wastewaters by Anaerobic Membrane Bioreactors: Implications of Substrate 09.09.2015 Ders Detayları
Hale Özgün Prof. Dr. Cumali Kınacı Anaerobic Membrane Bioreactors for Cost - Effective Municipal Water Reuse 09.09.2015 Ders Detayları
Fatma Gülmez Prof. Dr. Şengül Can Genç Ankara - Erzincan Kenet Kuşağı Üzerinde Yer alan Geç Kretase (?) Yaşlı Lösitli Bazaltlar ile Lamprofirlerin Petrolojik Evrimi ve Tektonik Anlamı 09.09.2015 Ders Detayları
Anıl Savaş Kılıç Prof. Dr. Nimet Uray Elektrik Tedarikçisi Değiştirmeyi Etkileyen Faktörler: Küçük Ölçekli İşletmelerden Oluşan Müşteriler Üzerine Bir Araştırma 28.08.2015 Ders Detayları
Börte Köse Mutlu Prof. Dr. İsmail Koyuncu Bacterial Quorum Quenching Applications with Rhodococcus Sp. BH4 for Effective Biofouling Control in MBR for Domestic Wastewater Treatment 27.08.2015 Ders Detayları
Bahar İlgen Prof. Dr. Eşref Adalı Türkçe sözcük Anlam belirsizliği Giderme 19.08.2015 Ders Detayları
Ramazan Yeniçeri Prof. Dr. Müştak Erhan Yalçın Implementations and Applications of New Nonlinear Systems and Their Networks 13.08.2015 Ders Detayları
Ahmet Sofyalı Prof. Dr. Elbrus Caferov Salt Manyatik Eylemeli Uydunun Yönelme Hareketinin Bütünsel ve Dayanıklı Kontrolü 13.08.2015 Ders Detayları
Semih Yön Yrd.Doç.Dr. Cafer Erhan Bozdağ Sınırlı ve Sınırsız Fiyat Stokastik Süreçleri İçin Varyansın Düşürülmesiyle Dinamik Opsiyon Fiyatlaması 13.08.2015 Ders Detayları
Onur Şahin Prof. Dr. Turan Öztürk Bor İçeren Donör –Akseptör (D-A)Organik Materyallerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi 07.08.2015 Ders Detayları
Cihan Soydan Doç.Dr. Ercan Yüksel Özel Bir Sönümleyici Eleman Geliştirilmesi ve Prefabrike Yapı Sistemlerinin Moment Aktarmayan Birleşimlerine Uygulanması 07.08.2015 Ders Detayları
Celale Kırkın Prof. Dr. Gürbüz Güneş Gama Işınlarının Baharatların Sterilizasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri 07.08.2015 Ders Detayları
Armağan Atsay Prof. Dr. Makbule Koçak Hekzadeka Sübstitüe Ftalosiyaninler 05.08.2015 Ders Detayları
Hüseyin Akbulut Prof. Dr. Yusuf Yağcı Functional Conjugated Polymers 30.07.2015 Ders Detayları
Erdoğan Şen Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu Regularized Traces and Spectral Properties of Differential Operators 30.07.2015 Ders Detayları
Osman Ceylan Prof. Dr. Selçuk Paker Küçük Uydular için X Bant GaN SiC - HEMT F Sınıfı Yüksek Verimli Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı ve RF Güç FETleri için Faz ile Genlik Duyarlığı Analizi 23.07.2015 Ders Detayları
Meltem Bayraktar Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz A Methodology for Energy Optimization of Buildings Considering Simultaneously Building Envelope HVAC and Renewable System Parameters 23.07.2015 Ders Detayları
Özlem Polat Prof. Dr. Zümray Ölmez Protein Fold Classification and Motif Retrieval Methods by Using the Primary and Secondary Structures 08.07.2015 Ders Detayları
Emine Gülruh Duruk Prof. Dr. Zehra Bayır Yeni Tip Periferal Sübstitüye Metaloftalosiyaninler 08.07.2015 Ders Detayları
Esin Çakır Doç.Dr. Mustafa Bakkal Dik ve Eğik Kesme İşleminin Termomekanik Modellemesi ve Torna İşlemine Uygulanması 06.07.2015 Ders Detayları
Ufuk Altunbaş Prof. Dr. Mehmet Ocakçı Çocukların Suça Sürüklenmesinde Fiziksel ve Sosyo - Mekânsal Faktörlerin Etkisi 01.07.2015 Ders Detayları
Abdullah Aktel Doç.Dr. Mehmet Mutlu Yenisey Melez Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Tepkisel bir Algoritma 30.06.2015 Ders Detayları
Can Gökce Doç.Dr. Özgür Üstün Elektrikli Yol Taşıtlarında Tam Elektrikli Frenleme için Yeni bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Uygulanması 30.06.2015 Ders Detayları
Tolga Yılmaz Özüdoğru Doç.Dr. Aykut Şenol The Use of Geothermal Heat Exchanger Piles for Sustainable Design 30.06.2015 Ders Detayları
Zehra Sözbir Köylü Prof. Dr. Hamit Alpay Er Türk Kullanıcısı ve Tuvalet Kültürü: Kamusal Tuvaletler üzerine bir Tasarım Araştırması 29.06.2015 Ders Detayları
Avşar Karababa Prof. Dr. Semra Aydınlı A Transdiscursive Enquiry on Urban Identity 29.06.2015 Ders Detayları
Şeyma Hande Tekarslan Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar Molecular and Physiological Characterization of a Salt - Resistant Saccharomyces Cerevisiae Mutant Obtained by Evolutionary Engineering 29.06.2015 Ders Detayları
Özge Balcı Prof. Dr. İsmail Duman Vanadyum ve Niyobyum Borürlerin Öğütme Destekli Katı Hal Sentezleme Yöntemleri ve Sinterleme Teknikleri ile Üretimi 26.06.2015 Ders Detayları
Serdar Baysan Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu Ürün Geliştirme Projeleri için Yalın İlkelere Dayalı Melez Proje Kontrol Sistemi Tasarımı 26.06.2015 Ders Detayları
Sevcan Aydın Prof. Dr. Orhan İnce Effects of the Antimicrobial and Antibiotics on the Microbial Community Structure and the Development of Antibiotic Resistance Genes in Anaerobic Sequencing Batch Reactor 26.06.2015 Ders Detayları
Sebla Arın Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa için Katılımcı bir Model 26.06.2015 Ders Detayları
Belinda Torus Prof. Dr. Sinan Mert Şener Bilgisayar Ortamında Tünel Kalıp Sistemleri Kullanılarak Konut Üretimi 26.06.2015 Ders Detayları
Ceyda Olcan Prof. Dr. Elimhan Mahmudov Güneş Radyasyon Tahmini için Bulanık Zaman Serisi Yöntemleri ve Fotovoltaik Sulama Sistemi Optimizasyonunda Uygulanması 25.06.2015 Ders Detayları
Timuçin Avşar Doç.Dr. Eda Tahir Turanlı Investigation of Molecular Pathways and Biomarkers in Multiple Sclerosis Clinical Subtypes 23.06.2015 Ders Detayları
Kerem Halıcıoğlu Prof. Dr. Rasim Deniz Sayısal Zenit Kamera Sistemi ile Astro - Jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi 23.06.2015 Ders Detayları
Onur Avcıoğlu Prof. Dr. Engin Orakdöğen İki Parametreli Zemine Oturan Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Hesabı ve Görsel Tabanlı bir Bilgisayar Yazılımı 23.06.2015 Ders Detayları
Esma Özerol Prof. Dr. Bahire Filiz Şenkal Synthesis of Conducting Polymers and Investigation of Their Electrical and Optical Properties 23.06.2015 Ders Detayları
Tolga Yılmaz Prof. Dr. Özlem Er Sürdürülebilir İle İlgili Kriterlerin Türkiyedeki Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin Öğretim Programlarına Entegrasyonu: Bir Yöntem Önerisi 20.06.2015 Ders Detayları
Delal Doğru Ormancı Prof. Dr. Ahmet Işın Saygun Betonarme Perdeli Sistemlerin İtme Analizi İçin Yeni Bir Sonlu Eleman 19.06.2015 Ders Detayları
Derya Irkdaş Doğu Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt A Review of Industrial Design Education in Turkey: An Analysis of Changes in Curricular Structures of Four Founding State Universities 19.06.2015 Ders Detayları
Emel Topuz Prof. Dr. İlhan Talınlı Fate and Effects of Engineered Nanoparticles in The Environment and New Approaches for Their Risk Assessment 18.06.2015 Ders Detayları
Burhaneddin İzgi Doç.Dr. Ahmet Duran Behavioral Classification of Stochastic Differential Equations in Mathematical Finance 18.06.2015 Ders Detayları
Onur Ozansoy Prof. Dr. Ata Muğan Multi–Objective Optimization of Dynamic Behaviour of Automotive Clutch System and Power Transmission 18.06.2015 Ders Detayları
Celal Barkan Güran Prof. Dr. Oktay Taş A Gradual Approach in Portfolio Selection Problem: Optimization by Using Fuzzy Approach with SSD Efficiency Test 10.06.2015 Ders Detayları
Özge Kurt Prof. Dr. Makbule Koçak Yeni Hegzadeka Süsbtitüe Amfifilik Ftalosiyaninler 10.06.2015 Ders Detayları
Cihan Uysal Prof. Dr. Mithat Derya Maktav Determination of Urban Development In Turkey From Nighttime Satellite İmages (DMSP-OLS) and Spectrally Unmixed Landsat İmages 05.06.2015 Ders Detayları
Ceren Göğüş Prof. Dr. Zeynep Kuban Alman Çeşmesi 04.06.2015 Ders Detayları
Ahmet Emre Toprak Prof. Dr. Fatma Gülten Gülay The Effect of Coupling Ratio on Nonlinear Behavior of Coupled Wall Systems 01.06.2015 Ders Detayları
İrem Otay Prof. Dr. Ferhan Çebi Geri Kazanımlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri için Üretim ve Dağıtım Planlamaya Yönelik Matematiksel Modeller 01.06.2015 Ders Detayları
Barış Karaman Prof. Dr. Sezer Ilgın Avrupa Birliği Deniz Otoyolları Konsepti Kapsamında Türkiye nin Durumunun Değerlendirilmesi 28.05.2015 Ders Detayları
Ramazan Çomaklı Doç.Dr. Cemal Balcı Bazı Kayaçların Kesilebilirlik Özelliklerinin Araştırılarak Taşınabilir Doğrusal Kaya Kazı Setinin Geliştirilmesi ve Performans Tahmini 26.05.2015 Ders Detayları
Aysun Aytaç Doç.Dr. Şebnem Timur Öğüt Appropriation of the Bathroom in Everyday Life: Cultural Analysis of the Contemporary Bathroom and its Elements in Turkey 26.05.2015 Ders Detayları
Nürüfe Ceylan Prof. Dr. Ahmet Gül Luminesant Metal Kompleks Yapısında Sübstitüentler İçeren Tetrapiroller 26.05.2015 Ders Detayları
Asena Kumsal Şen Bayram Prof. Dr. Sinan Mert Şener Kullanıcı Odaklı Tasarım İçin Bulanık Ahp İle Bir Model Önerisi:Poliklinikler Üzerinden Bir Değerlendirme 22.05.2015 Ders Detayları
Hacer Atar Yıldız Prof. Dr. Ali Toker Salt Aktif Süzgeçler 22.05.2015 Ders Detayları
Osman Nuri Çobankaya Prof. Dr. Nesibe Necla Uluğtekin Yerleşim Sınıfı İçin Çoklu Gösterim Veritabanının Oluşturulması: Gösterim Seviyeyelerini Türetme, Obje Eşleştirme, Güncelleme 22.05.2015 Ders Detayları
Alican Vatansever Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu Poli(Bütil Akrilat - Metil Metakrilat) Nanokompozitlerin Film Özelliklerinin İncelenmesi ve Boya Bağlayıcısı Olarak Kullanımı 22.05.2015 Ders Detayları
Çağatay Durmuş Prof. Dr. Ömer Serdar Özgen Zirkonya Esaslı Refrakter Kompozitlerin Üretim Parametrelerinin Geliştirilmesi 22.05.2015 Ders Detayları
Fehmi Karagöz Doç.Dr. Orhan Güney Hedef Kimyasala Duyarlı Floresan Malzemelerin Sentezi ve Kimyasal Sensörlerde Kullanımı 22.05.2015 Ders Detayları
Mustafa Deniz İtibar Yrd.Doç.Dr. Necati Erdem Ünal Küre Biçimli Tanklardaki Çalkantının Modellenmesi 22.05.2015 Ders Detayları
Özer Bağcı Yrd.Doç.Dr. Levent Ali Kavurmacıoğlu Experimental and Numerical Investigation of Momentum And Heat Transfer In Open-Cell Metal Foam Subjected To Oscillating Flow 12.05.2015 Ders Detayları
Serdar Ekinci Prof. Dr. Ayşen Demirören Çok Makinalı Güç Sisteminde Açısal Kararlılık Analizi ve Kontrolör Parametre Optimizasyonu 12.05.2015 Ders Detayları
Semih Dalğın Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özgür Doğru Binalarda Kat Bilgisinin Mobil Sensörler Yardımıyla Acil Durum ve Yönetim Amaçlı 12.05.2015 Ders Detayları
Murat Kemal Avcı Prof. Dr. Ayten Karataş Bacillus subtilis Gntr Ailesine Ait Lutr Transkripsiyon Faktörünün Doğrudan Kontrolü Altındaki Genlerin CHIP ve Emsa Yöntemleriyle Belirlenmesi 12.05.2015 Ders Detayları
Tahir Akkoyunlu Prof. Dr. Hüseyin Atilla Dikbaş Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Bim Uygulama Planı önerisi 08.05.2015 Ders Detayları
Uğur Özdemir Doç.Dr. Gökhan İnalhan Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Tasarım, Üretimi ve Uçuş Testleri 06.05.2015 Ders Detayları
Uğur Özdemir Doç.Dr. Gökhan İnalhan Dikey İniş Kalkış Yapabilen Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Tasarım, Üretimi ve Uçuş Testleri 06.05.2015 Ders Detayları
Emre Akyüz Doç.Dr. Metin Çelik A Decision- Making Model Proposal On Human Reliability Analysis On- Board Ship 05.05.2015 Ders Detayları
Pelin Melisa Somer Prof. Dr. Arzu Erdem Metinden Görsele Mimaride Ekfrasis: Çoklu Ortam Araçları İle Sanatlar Arası Kavramı Üzerinden Mekanı Yeniden Yaratmak 28.04.2015 Ders Detayları
Adil Yiğit Prof. Dr. Abdullah Gedikli İstanbul Jeolojisinde Deprem Etkisi Altındaki Gömülü Sürekli Boru Hatları 24.04.2015 Ders Detayları
Melis Oğuz Doç.Dr. Özlem Özçevik Increasing The Urban Mobility of Migrant Women: Transferring Experience From Berlin to İstanbul- A Pilot Study In Kurfalı, Kartal 24.04.2015 Ders Detayları
Alirıza İlker Akgönen Prof. Dr. Cavidan Yorgun Alın Levhalı Birleşimlerin Çevrimsel Yükler Altında İncelenmesi 24.04.2015 Ders Detayları
Rivka Geron Schıld Prof. Dr. Afife Batur 19. Yüzyılda Beyoğlu’nda Bir Kalkınma Aracı Olarak Yapısal Dönüşüm 20.04.2015 Ders Detayları
Okan Özbakır Prof. Dr. Sabri Erkin Nasuf Agregaların Fiziksel Özelliklerinden Yola Çıkılarak Beton Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Kestirilmesi 20.04.2015 Ders Detayları
Tuba Keçeci Doç.Dr. Özcan Arslan Gemi Kazası Probleminin İncelenmesi İçin Kök Sebep Analizi Yaklaşımı Önerisi 20.04.2015 Ders Detayları
Esra Çetin Doç.Dr. Ziyadin Çakır Analysis and Modeling of Crustal Deformation Using Insar Time Series Along Selected Active Faults Within The Africa Eurasia Convergence Zone 09.04.2015 Ders Detayları
Esin Ateş Güvel Prof. Dr. Nilgün Kızılcan Pirol ve Türevlerini İçeren Polimerler Sentezi 07.04.2015 Ders Detayları
Emre Koyuncu Doç.Dr. Gökhan İnalhan Autofly-Aid: Flight Deck Automation Support With Dynamic 4D Trajectory Management For Responsive and Adaptive Airborne Collision Avoidance 07.04.2015 Ders Detayları
Murat Özkan Prof. Dr. Selamet Gürbüz Erçelebi Açık İşletmelerde Optimum Üretim Planlamasında Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi 07.04.2015 Ders Detayları
Muhammed Aydın Prof. Dr. Yusuf Yağcı New Approaches for The Preparation of Polymer/Clay Nanocomposites 06.04.2015 Ders Detayları
Elif Bal Beşikçi Doç.Dr. Özcan Arslan Gemi sefer Yönetiminde Enerji Verimliliğinin Optimizasyonu 06.04.2015 Ders Detayları
Özlem Sümengen Prof. Dr. Alpin Köknel Yener Türkiye İçin Konut Binalarının Görsel Konfor Koşulları ve Aydınlatma Enerjisi Tüketimi Açılarından Değerlendirilmesine İlişkin Bir Yaklaşım 06.04.2015 Ders Detayları
Bekir Şahin Doç.Dr. Serdar Kum Arctic Sea Ship Navigation: Risk Assessment and Marine Accident Analysis 31.03.2015 Ders Detayları
Deniz Uşar Prof. Dr. Şakir Bal Sualtı Akıntı Türbinlerinin Hidrodinamik Analizi 31.03.2015 Ders Detayları
Taner Dursun Doç.Dr. Hasan Dağ Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerinin Politika Tabanlı Yönetimi 31.03.2015 Ders Detayları
Ayşen Çelebi Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Üç Boyutlu Konsolidasyon Deneyleri 26.03.2015 Ders Detayları
Özgür Utkan Eriş Yrd.Doç.Dr. Ayberk Soyer Organizasyonel Modülerliğin Ölçümüne Dair Model Önerisi ve Stratejik Esneklikle İlişkisinin İncelenmesi 18.03.2015 Ders Detayları
Berat Doğan Prof. Dr. Tamer Ölmez Artificial Intelligence Besed Methods fort he solition of Protein Folding Problem By Using Coarse-Graıned Lattice and off-lattice Models 18.03.2015 Ders Detayları
Mehtap Deniz Akarsu Prof. Dr. Filiz Şahin SiC Esaslı Seramiklerin Spark Plazma Sinterleme (SPS)Yöntemi İle Üretimi Ve Karekterizasyonu 12.03.2015 Ders Detayları
Ulaş Akın Prof. Dr. Tüzin Baycan Kent Yönetimi ve Planlama Projelerinde Kurumsal Kapasite, Proje Yönetimi ve Yenilikçilik: İstanbul’da İMP Deneyimi 12.03.2015 Ders Detayları
Nizamettin Onur Sönmez Prof. Dr. Arzu Erdem Evolutionary Design Assistants for Architecture 02.03.2015 Ders Detayları
Ayşe Elvan Bayraktaroğlu Yrd.Doç.Dr. Murat Baskak Türk İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Firmaların EntelektüelSermaye Kullanım Etkinliği ve Firma Performansı İlişkisi 25.02.2015 Ders Detayları
Ayşe Dudu Allar Prof. Dr. Ayşe Bilsen Baykal İnsan İdrarının Gübre Olarak Dolaylı Kullanımında Klinoptilolitle Muammele Ve Alternatifleri 12.02.2015 Ders Detayları
Sinem Eraslan Avcıoğlu Prof. Dr. Mustafa Kamil Ürgen Akımsız Ni-P, Ni-B ve Ni-W-B Kaplamaların Yüksek Sıcaklık Oksidasyon ve Camla Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi 12.02.2015 Ders Detayları
Hülya Dinç Prof. Dr. Fulin Bölen Derelerin Fiziki Değişimi ve Arazi Kullanım İlişkisi"İstanbul İçme Suyu Havza Alanı Dışında Kalan Dereler" 11.02.2015 Ders Detayları
Zeynep Tacer Caba Yrd.Doç.Dr. Dilara Erdil Functional Snack Foods Development 06.02.2015 Ders Detayları
Seven Yücel Prof. Dr. Semra Aydınlı Tüekiye’de Mimarlık Ortamı ve Mimarın Eğitimi 02.02.2015 Ders Detayları
Cavit Fatih Küçüktezcan Doç.Dr. Veysel Murat İstemihan Genç Dynamic Security Enhancement of Power Systems Via Population Based Optimization Methods Integrated With Artificial Neural Networks 02.02.2015 Ders Detayları
Elif Küçüksayraç Prof. Dr. Semra Aydınlı Intermediaries In the ‘Design for Sustainability’ field: Strategies for Developing Support Mechanisms In Turkey 02.02.2015 Ders Detayları
İlker Gölbaşı Prof. Dr. Fulin Bölen Şehir Planlama Süreçlerinin Kentsel Mekan ve Arazi Dinamiklerine Etkileri –İstanbul Örneği 02.02.2015 Ders Detayları
Banu Taktak Karaca Yrd.Doç.Dr. Bülent Balta Molecular Recognition Besed Self Assembly of Engineered Proteins on Nanoscaled Gold Surfaces 28.01.2015 Ders Detayları
Müfide Duriye Karahasanoğlu Prof. Dr. İbrahim Ersin Serhatlı Synthesis and Characterization of Organic-Inorganic Hybrid Materials 28.01.2015 Ders Detayları
Emre Kural Doç.Dr. Bilin Aksun Güvenç Hibrid Elektrikli Araçlar İçin Enerji Yönetim Sistemleri 06.01.2015 Ders Detayları
Ayça Beygo Doç.Dr. Zeynep Kuban The Historical Topography of a Provincial Byzantine City in Thrace: Vize 06.01.2015 Ders Detayları
Fikri Erdem Şeşen Prof. Dr. Ömer Serdar Özgen Çelik Yüzeylerinde Elektrotermokimyasal ve Termokimyasal Difizyon Tabakası Oluşumuna ve Difüzyon Tabakalarının Özelliklerine İşlem Parametrelerinin Etkisi 06.01.2015 Ders Detayları
Ayşe Bölükbaşı Prof. Dr. Fatma İlknur Kolay XVI. Yüzyılda İstanbul’daki Halveti Tekkeleri 06.01.2015 Ders Detayları
Nurcan Sefer Prof. Dr. Ayşe Zeynep Ahunbay Eminönü’ndeki Vakıf Kültür Mirası Hayrat Eserleri Ve Korunması İçin Öneriler 06.01.2015 Ders Detayları
Nur Hüseyin Kaplan Doç.Dr. Işın Erer Yeni Çoklu Çözünürlüklü Görüntü Ayrışımları İle Çoklu Spektral ve Pankromatik Uydu Görüntülerinin Füztonu 06.01.2015 Ders Detayları
Ahmet Kuzu Prof. Dr. Metin Gökaşan Novel Control and Communication Approaches for Performance Improvement in Networked Control Systems 06.01.2015 Ders Detayları

.:: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 2014 Yılında Yapılan Doktora Tezi Özetlerinin Listesi

Öğrenci Danışman Tez Başlığı Askıya Çıkış Tarihi Tez Özeti
Ali Ulaş Akbulut Prof. Dr. Mehmet Hasan Boduroğlu Bina Türü Bitişik Yapıların Performanslarının Ayrı Ayrı Ve Blok Olarak Kırılganlık Eğrileri Yardımı ile İncelenmesi 29.12.2014 Ders Detayları
Bilge Baş Yrd.Doç.Dr. Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu Hydrodynamic Behavior of Desalination Brine Discharges In the Marine Environment 29.12.2014 Ders Detayları
İsmail Çölkesen Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Kullanarak Benzer Spektral Özelliklere Sahip Doğal Nesnelerin Ayırt Edilmesine Yönelik Bir Metodoloji Geliştirme 25.12.2014 Ders Detayları
Mine Konuk Onat Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz Nano Yapılı Malzemelerin Mekanik Elektronik ve Kimyasal Özellikleri 22.12.2014 Ders Detayları
Duygu Bayram Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker Condition Monitoring and Fault Detection For Induction Motors By Spectral Trending and Stationary Wavelet Analysis 19.12.2014 Ders Detayları
Orkun Görgülü Doç.Dr. Beyza Taşkın Akgül Mevcut Betonarme Okul Binalarında Güçlendirme Perdelerinin Doğrusal olmayan Dinamik Analiz İle İrdelenmesi 15.12.2014 Ders Detayları
Ramın Ekhteıarı Salmas Prof. Dr. Mine Yurtsever Multi- Scale Modeling and Investigation of Activation Mechanisms of G Protein- Coupled Receptors 09.12.2014 Ders Detayları
Suzi Dilara Mangan Prof. Dr. Gül Koçlar Oral Yaşam Döngüsü Enerji ve Maliyet Etkinliği Açısından Konut Binalarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım 02.12.2014 Ders Detayları
Mustafa Engin Emekli Doç.Dr. Bilin Aksun Güvenç Desing of An Intelligent Boost Pressure Controller for A Series SeQuential Turbochardged Diesel Engine 27.11.2014 Ders Detayları
Mustafa Engin Emekli Doç.Dr. Bilin Aksun Güvenç Desing of An Intelligent Boost Pressure Controller for A Series SeQuential Turbochardged Diesel Engine 27.11.2014 Ders Detayları
Elif Yunt Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı Dirac Systems In Terms of The Berry Gauge Fields and Effective Field Theory of A Topological Insulator 26.11.2014 Ders Detayları
Saniye Karaman Öztaş Prof. Dr. Leyla Tanaçan Türk Yapı Malzemesi Sektörü İçin Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi 18.11.2014 Ders Detayları
Masoud Negin Prof. Dr. Muammer Ertaç Ergüven The Influence of Imperfectly Bonded Interfaces To The Generalized Rayleigh Wave Dispersion In Pre- Stressed Elastic Stratified Half-Spaces 18.11.2014 Ders Detayları
Sezen Yıldırım Ünnü Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker Multi Resolution Wavelet Analysis For Perroresonance Phenomenon On Power Systems And Its Nonlinear Dynamics 18.11.2014 Ders Detayları
Utku Uygur Prof. Dr. Oktay Taş The Effects of Investor Sentiment On Conditional Valatility of Asset Returns: Evidence From International Stock Markets 18.11.2014 Ders Detayları
Sevince Bayrak Göktaş Prof. Dr. Arzu Erdem Meydan 18.11.2014 Ders Detayları
Fatoş Ayça Özdemir Olgun Prof. Dr. Birsen Öztürk Gıda Renklendiricilerinin Tayini İçin Yeni Yöntemler Geliştirilmesi 18.11.2014 Ders Detayları
Gökhan Bilir Prof. Dr. Gönül Eryürek ınvestigation of the luminescence processes and white light production from Nd+3 and Cr+3 Doped Metal Oxide Nano Powders 04.11.2014 Ders Detayları
Hayriye Yasemin Soylu Prof. Dr. Özlem Er Design Awareness In Turkish Manufacturing Industry 04.11.2014 Ders Detayları
Ramazan Şahin Doç.Dr. Selçuk Aktürk Femtosaniye Lazer Ablasyonu İle İnce Filmler Üzerinde Nano-Yapılandırma ve Karekterizasyon 27.10.2014 Ders Detayları
Canan Ağlan Prof. Dr. Mehmet Bülent Durmuşoğlu Melez Üretim Sisteminde Conwip Kontrolü ve Parti Bölmesinin Birlikte Modellenmesi 27.10.2014 Ders Detayları
Feride Şener Yılmaz Prof. Dr. Alpin Köknel Yener Sürdürülebilir Çevre İçin Mimari Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı: Türkiye Örneği 21.10.2014 Ders Detayları
Birge Yıldırım Prof. Dr. Arzu Erdem Kamusal Alanın Üretimi: Taksim Meydanı 17.10.2014 Ders Detayları
Umut Doğan Prof. Dr. Mehmet Ocakçı Kent Planlama Eğitimi Kapsamında Tasarım Olsunun Değerlendirilmesi 10.10.2014 Ders Detayları
Serkan Bayraktaroğlu Prof. Dr. Seçil Şatır Design for social Innovation Through Enabling Businsss Models In Rural India 10.10.2014 Ders Detayları
Abdullah Sert Doç.Dr. Nevin Gül-karagüler Development of Enzyme–Based Coating Methods for The Prevention of Bacterial Biofilm Formation 09.10.2014 Ders Detayları
Mehmet Burak Yılmaz Prof. Dr. Zekai Celep Perde-Çerçeve Betonarme Sistemlerde Deprem Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Davranışın İncelenmesi 09.10.2014 Ders Detayları
Önder Umut Prof. Dr. Zeki Hasgür Yüksek Yapılarda Rüzgar Etkilerinin Stokastik Yöntemle Çözümlenmesi ve Baskın Etkilerin Parametrik İncelenmesi 26.09.2014 Ders Detayları
Alı Naderı Saatlo Prof. Dr. İsmail Serdar Özoğuz Design of High- Performance Cmos Circuits for Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller 26.09.2014 Ders Detayları
Filiz Tezcan Tekeli Prof. Dr. Fatma Bedia Berker Gıda Örneklerine Hedefli Kapiler Elektroforez- Lazer İndüklenmiş Floresans Tekniği İle Yeni Analiz Yöntemleri Geliştirilmesi 26.09.2014 Ders Detayları
Mumin Tolga Emirler Prof.Dr. Bilin Aksun Güvenç Advanced Control Systems for Ground Vehicles 26.09.2014 Ders Detayları
Sema Alaçam Prof. Dr. Gülen Çağdaş Bodily Experience AND Spatial Thinking In Architectural design Process 26.09.2014 Ders Detayları
Hakan Türken Prof. Dr. Fatma Necla Kadıoğlu Farklı Malzeme İçeren Çubukların Üniform Olmayan Burulması 23.09.2014 Ders Detayları
Ömer Suat Taşkın Prof. Dr. Yusuf Yağcı Synthesis and Characterization of Porous Macromolecular Materials, and Their Applications 23.09.2014 Ders Detayları
Muhammed Ziya Paköz Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Yüzer Sağlık Hizmetlerine Erişim Ve hastane Yer Seçimi: İstanbul Örneği 19.09.2014 Ders Detayları
Murat Baranak Prof. Dr. Hüsnü Atakül Development of Alternative Fischer-Tropsch Catalysts for Conversion of Synthesis Gas Into Liquid Fuels 15.09.2014 Ders Detayları
Gizem Caner Prof. Dr. Fulin Bölen Multiculturalism, Division and Planning: Lessons for Urban Integration and The Case of Nicosia 15.09.2014 Ders Detayları
Lale Erdem Atılgan Doç.Dr. Esma Dilek Enarun Tarihi Camilerin Modern Teknolojilerle Enerji Etkin Aydınlatılması 11.09.2014 Ders Detayları
Aslı Çekmiş Görgülü Prof. Dr. Ayşe Işıl Hacıhasanoğlu A Computational Model for Accommodating Spatial Uncertainty: Predicting Inhabitation Patterns in Open - Planned Spaces 11.09.2014 Ders Detayları

Daha önceki yıllarda yapılan doktara tez özetlerine ulaşmak için tıklayınız.